Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Vertiujeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Transporturi rutiere de mărfuri13
5Baruri13
6Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate7
8Cultura vegetală6
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
13Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
15Servicii de expediere şi transport4
16Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
17Servicii pentru agricultură3
18Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
19Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
20Reparaţii de încălţăminte3
21Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
22Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
23Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
25Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
26Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
27Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
28Fabricarea încălţămintei2
29Activităţi de creditare2
30Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
31Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
32Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
33Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
34Fabricarea produselor de morărit1
35Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
36Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
37Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
38Comerţul cu amănuntul al textilelor1
39Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
40Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
41Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
42Depozitari1
43Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
44Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
45Cantine1
46FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
47Fabricarea preparatelor farmaceutice1
48Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
49Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
50Alte transporturi terestre de călători1
51Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
52Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii1
53Prelucrarea şi conservarea cartofului1
54Hoteluri1
55Comerţul cu ridicata al textilelor1
56Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
57Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
58Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului1
59Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice1
60Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
61Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
62Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
63Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
64Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
65Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
66Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
67Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
68Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
69Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
70Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
71Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
72Fabricarea altor articole textile1
73Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
74Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
75Activităţi recreative1
76Distribuţia de filme cinematografice şi video1
77Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
78Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
79Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
80COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
81Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
82Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
83Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
84Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
85Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
86Creşterea animalelor1
87Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
88Reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele1
89Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
90Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
91Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
92Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1