Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Vertiujeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Baruri13
5Transporturi rutiere de mărfuri13
6Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate7
8Cultura vegetală6
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
13Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
15Servicii de expediere şi transport4
16Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
17Reparaţii de încălţăminte3
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
19Servicii pentru agricultură3
20Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
21Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
22Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
23Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
24Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
25Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
26Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
28Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
29Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
30Fabricarea încălţămintei2
31Activităţi de creditare2
32Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
33Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
34Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
35Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
36Creşterea animalelor1
37Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
38Reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele1
39Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
40Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
41Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
42Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
43Fabricarea produselor de morărit1
44Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
45Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
46Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
47Comerţul cu amănuntul al textilelor1
48Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
49Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
50Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
51Depozitari1
52Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
53Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
54Cantine1
55FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
56Fabricarea preparatelor farmaceutice1
57Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
58Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
59Alte transporturi terestre de călători1
60Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
61Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii1
62Prelucrarea şi conservarea cartofului1
63Hoteluri1
64Comerţul cu ridicata al textilelor1
65Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
66Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
67Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului1
68Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice1
69Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
70Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
71Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
72Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
73Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
74Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
75Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
76Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
77Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
78Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
79Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
80Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
81Fabricarea altor articole textile1
82Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
83Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
84Activităţi recreative1
85Distribuţia de filme cinematografice şi video1
86Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
87Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
88Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
89COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
90Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
91Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
92Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1