Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Vertiujeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Transporturi rutiere de mărfuri13
5Baruri13
6Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate7
8Cultura vegetală6
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
13Servicii de expediere şi transport4
14Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
16Servicii pentru agricultură3
17Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
18Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
19Reparaţii de încălţăminte3
20Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
21Fabricarea încălţămintei2
22Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
23Activităţi de creditare2
24Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
25Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
26Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
27Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
28Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
29Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
30Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
31Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
32Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
33Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
34Comerţul cu ridicata al textilelor1
35Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
36Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
37Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului1
38Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice1
39Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
40Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
41Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
42Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
43Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
44Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
45Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
46Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
47Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
48Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
49Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
50Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
51Fabricarea altor articole textile1
52Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
53Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
54Activităţi recreative1
55Distribuţia de filme cinematografice şi video1
56Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
57Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
58Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
59COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
60Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
61Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
62Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
63Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
64Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
65Creşterea animalelor1
66Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
67Reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele1
68Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
69Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
70Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
71Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
72Fabricarea produselor de morărit1
73Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
74Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
75Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
76Comerţul cu amănuntul al textilelor1
77Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
78Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
79Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
80Depozitari1
81Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
82Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
83Cantine1
84FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
85Fabricarea preparatelor farmaceutice1
86Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
87Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
88Alte transporturi terestre de călători1
89Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
90Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii1
91Prelucrarea şi conservarea cartofului1
92Hoteluri1