Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Baccealia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun4
2Alte tipuri de comerţ cu ridicata3
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri3
6Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
7Activităţi recreative3
8Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
10Transporturi rutiere de mărfuri2
11Alte lucrări de construcţii, care necesită o pregătire specială2
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
13Baruri2
14Construcţii de gospodărire a apelor1
15Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
16Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
17Cultura florilor şi seminceră1
18Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
19Alte transporturi terestre de călători1
20Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
21Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
22Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
23Creşterea ovinelor şi caprinelor1
24Pregătirea terenului pentru construcţii1
25Construcţii hidrotehnice1
26Alte activităţi recreative1
27Cultura legumelor şi a seminţelor1
28Apicultura1
29Activităţi de secretariat şi traducere1
30Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
31Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
32Fabricarea crupelor1
33Cultura strugurilor1
34Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
35Lucrări de învelitori1
36Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
37Activităţi de întreţinere corporală1
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
39Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
40Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)1
41Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
42Publicitate1
43Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
44Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
45Exploatarea sistemelor de irigare şi desecare1
46Alte intermedieri financiare1
47Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate1
48Cultura cartofului şi a materialului săditor1
49Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
50Executarea stratului de fundaţie1
51Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
52Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
53Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor1
54Creşterea producţiei de pepinieră1
55Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
56Cultura vegetală1
57Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
58Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc1
59Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii1
60Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
61Demolarea clădirilor1
62Alte lucrări de construcţii1
63Alte activităţi anexe transporturilor de călători şi de mărfuri1
64Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
65Cultura bostănoasilor şi a seminţelor1
66Creşterea altor specii de animale1
67Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
68Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
69Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice1
70Creşterea bovinelor1
71Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
72Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
73Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
74Alte activităţi sportive1
75Alte specializări în cultura plantelor1
76Creşterea altor specii de animale1
77Comerţul cu amănuntul ambulant1
78Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere, de parfumerie şi cosmetice1
79Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
80Selecţia şi plasarea forţei de muncă1
81Fabricarea făinii1
82Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor1
83Servicii agrochimice1
84Lucrări de antisurpare1
85Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
86Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
87Producerea ouălor1
88Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
89Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
90Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
91Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
92Cultura fructelor1
93Servicii pentru agricultură1
94COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
95Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
96Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
97Creşterea păsărilor1
98Lucrări de terasament1