Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cîrnăţeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun33
2Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă19
3Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii18
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate17
5Transporturi rutiere de mărfuri14
6Cultura vegetală12
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei11
8Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar10
10Servicii pentru agricultură10
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
12Alte tipuri de comerţ cu ridicata10
13Baruri8
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor7
15Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii6
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
17Creşterea animalelor4
18Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic4
19Activităţi recreative4
20Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
21Comerţul cu amănuntul ambulant4
22Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute4
24Activităţi de întreţinere corporală3
25Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
26Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
27Restaurante3
28Alte transporturi terestre de călători3
29Comerţul cu amănuntul al mobilei3
30Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
31Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
32Producţia energiei electrice de alte surse de energie2
33Fabricarea produselor de morărit2
34Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
35Servicii de expediere şi transport2
36Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile2
37Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
38Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
39Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
40Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
41Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
42Extracţia nisipului şi pietrişului2
43Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule2
44Activităţi de creditare2
45Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
46Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
47Distribuţia şi comercializarea energiei electrice2
48Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
49Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
50Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
51Fabricarea făinii2
52Activităţi de secretariat şi traducere2
53Producţia şi distribuţia energiei electrice2
54Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
55Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
56Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
57Activităţi veterinare2
58Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic2
59Alte specializări în cultura plantelor2
60Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
61Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
62Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
63Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii1
64Cantine1
65Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
66Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
67Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru1
68Fabricarea articolelor din lemn1
69Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase1
70Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
71Construcţii inginereşti civile1
72Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
73Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
74Activităţi de servicii particulare1
75Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
76Comerţul cu ridicata al maselor plastice în forma primară şi al cauciucului sintetic1
77Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management1
78Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate1
79Creşterea păsărilor1
80Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
81Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
82Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
83Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
84Pescuitul1
85Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
86Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
87Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
88Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)1
89Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
90Alte activităţi de asistenţă medicală1
91Activităţi fotografice1
92Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
93Producţia de piei naturale1
94Repararea tractoarelor agricole1
95Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
96Depozitari1
97Producţia de mobilier1
98Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice1
99Prelucrarea datelor1
100Comerţul cu autovehicule1
1 - 100 din 128 Inainte >