Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cîrnăţeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun33
2Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă19
3Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii18
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate17
5Transporturi rutiere de mărfuri14
6Cultura vegetală12
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei11
8Alte tipuri de comerţ cu ridicata10
9Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
10Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar10
11Servicii pentru agricultură10
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
13Baruri8
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor7
15Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii6
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
17Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
18Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
19Comerţul cu amănuntul ambulant4
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute4
21Creşterea animalelor4
22Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic4
23Activităţi recreative4
24Alte transporturi terestre de călători3
25Comerţul cu amănuntul al mobilei3
26Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
27Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
28Activităţi de întreţinere corporală3
29Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
30Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
31Restaurante3
32Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
33Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
34Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
35Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
36Producţia energiei electrice de alte surse de energie2
37Fabricarea produselor de morărit2
38Servicii de expediere şi transport2
39Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile2
40Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
41Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
42Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
43Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
44Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
45Extracţia nisipului şi pietrişului2
46Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule2
47Activităţi de creditare2
48Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
49Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
50Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
51Distribuţia şi comercializarea energiei electrice2
52Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
53Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
54Fabricarea făinii2
55Activităţi de secretariat şi traducere2
56Producţia şi distribuţia energiei electrice2
57Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
58Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
59Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
60Activităţi veterinare2
61Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic2
62Alte specializări în cultura plantelor2
63Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1
64Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
65Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
66Producţia de filme cinematografice şi video1
67Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
68Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
69Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
70Pregătirea fibrelor şi filarea în fire1
71Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
72Activităţi legate de băncile de date1
73Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru1
74Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii1
75Cantine1
76Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
77Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
78Construcţii inginereşti civile1
79Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
80Fabricarea articolelor din lemn1
81Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase1
82Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
83Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
84Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
85Activităţi de servicii particulare1
86Creşterea păsărilor1
87Comerţul cu ridicata al maselor plastice în forma primară şi al cauciucului sintetic1
88Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management1
89Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate1
90Pescuitul1
91Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
92Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
93Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
94Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
95Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)1
96Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
97Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
98Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
99Producţia de piei naturale1
100Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
1 - 100 din 128 Inainte >