Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cîrnăţeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun33
2Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă19
3Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii18
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate17
5Transporturi rutiere de mărfuri14
6Cultura vegetală12
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei11
8Alte tipuri de comerţ cu ridicata10
9Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
10Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar10
11Servicii pentru agricultură10
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
13Baruri8
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor7
15Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii6
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
17Comerţul cu amănuntul ambulant4
18Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
19Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute4
20Creşterea animalelor4
21Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic4
22Activităţi recreative4
23Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
24Comerţul cu amănuntul al mobilei3
25Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
26Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
27Activităţi de întreţinere corporală3
28Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
29Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
30Restaurante3
31Alte transporturi terestre de călători3
32Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
33Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
34Fabricarea produselor de morărit2
35Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
36Producţia energiei electrice de alte surse de energie2
37Servicii de expediere şi transport2
38Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
39Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
40Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
41Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
42Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile2
43Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
44Extracţia nisipului şi pietrişului2
45Activităţi de creditare2
46Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
47Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule2
48Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
49Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
50Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
51Distribuţia şi comercializarea energiei electrice2
52Fabricarea făinii2
53Activităţi de secretariat şi traducere2
54Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
55Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
56Producţia şi distribuţia energiei electrice2
57Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
58Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
59Activităţi veterinare2
60Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic2
61Alte specializări în cultura plantelor2
62Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
63Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
64Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
65Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
66Activităţi legate de băncile de date1
67Pregătirea fibrelor şi filarea în fire1
68Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
69Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii1
70Cantine1
71Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
72Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
73Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru1
74Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase1
75Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
76Construcţii inginereşti civile1
77Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
78Fabricarea articolelor din lemn1
79Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
80Activităţi de servicii particulare1
81Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
82Comerţul cu ridicata al maselor plastice în forma primară şi al cauciucului sintetic1
83Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management1
84Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate1
85Creşterea păsărilor1
86Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
87Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
88Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
89Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
90Pescuitul1
91Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
92Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
93Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
94Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)1
95Alte activităţi de asistenţă medicală1
96Activităţi fotografice1
97Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
98Producţia de piei naturale1
99Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
100Repararea tractoarelor agricole1
1 - 100 din 128 Inainte >