Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Fîrlădeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
2Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii13
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate13
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri12
5Alte tipuri de comerţ cu ridicata10
6Transporturi rutiere de mărfuri9
7Alte transporturi terestre de călători8
8Baruri7
9Servicii de expediere şi transport6
10Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor6
12Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute6
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice5
15Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
17Fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice4
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
19Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
20Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
21Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
22Servicii pentru agricultură3
23Cultura vegetală3
24Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
25Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
26Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
27Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
28Producţia de mobilier2
29Depozitari2
30Comerţul cu amănuntul ambulant2
31Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
32Activităţi de întreţinere corporală2
33Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
34Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
35Alte activităţi de asistenţă medicală2
36Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
37Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou2
38Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
39Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice2
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
41Extracţia nisipului şi pietrişului2
42Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
43Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
44Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
45Comerţul cu ridicata al motorinei1
46Alte activităţi de spectacole şi recreative1
47Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate1
48Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
49Activităţi de creditare1
50Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
51Activităţi de secretariat şi traducere1
52COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
53Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale1
54Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
55Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
56Colectarea deşeurilor nepericuloase1
57Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
58Utilarea clădirilor1
59Activităţi veterinare1
60Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
61Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
62Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
63Captarea, tratarea şi distribuţia apei1
64Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
65Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
66Extracţia nisipului şi argilei1
67Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
68Fabricarea preparatelor farmaceutice1
69Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
70Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
71Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
72Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
73Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
74Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
75Repararea tractoarelor agricole1
76Fabricarea construcţiilor din metal1
77Fabricarea altor produse alimentare1
78Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
79Practica stomatologică1
80Prelucrarea brută a lemnului1
81Fabricarea articolelor din lemn1
82Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
83Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
84Hoteluri1
85Activităţi referitoare la sănătatea umană1
86Comerţul cu amănuntul al mobilei1
87Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
88Comerţul cu ridicata al benzinei pentru autovehicule1
89Activităţi cinematografice şi video1
90Comerţ cu ridicata nespecializat1
91Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
92Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
93Comerţul cu ridicata al altor resturi şi deşeuri metalice1
94Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
95Alte specializări în cultura plantelor1
96Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
97Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile1
98Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
99Colectarea şi epurarea apelor uzate1
100Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
1 - 100 din 114 Inainte >