Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Maramonovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
2COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
3Baruri8
4Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
6Transporturi rutiere de mărfuri6
7Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
11Alte transporturi terestre de călători3
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
13Cultura vegetală3
14Restaurante3
15Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
16Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
17Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
18Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
19Servicii pentru agricultură2
20Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
21Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
22Servicii de expediere şi transport2
23Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
24Fabricarea produselor de morărit1
25Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
26Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
27Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
28Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
29Activităţi recreative1
30Fabricarea făinii1
31Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
32Activităţi de întreţinere corporală1
33Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
34Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
35Telecomunicaţii1
36Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
37Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
38COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
39Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
40Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
41Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
42Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
43Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
44Creşterea bovinelor1
45Lucrări de construcţii1
46Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
47Prelucrarea brută a lemnului1
48Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
49Activităţi veterinare1
50Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
51Distribuţia de filme cinematografice şi video1
52Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
53Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
54Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
55Proiecţia de filme cinematografice1
56Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
57Publicitate1
58Fabricarea articolelor decorative din lemn1
59Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
60Alte activităţi de asistenţă medicală1
61Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
62Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
63Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
64Pescuitul1
65Comerţul cu amănuntul al textilelor1
66Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
67Creşterea animalelor1