Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Maramonovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
2COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
3Baruri8
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Transporturi rutiere de mărfuri6
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
11Cultura vegetală3
12Restaurante3
13Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
14Alte transporturi terestre de călători3
15Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
16Servicii pentru agricultură2
17Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
18Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
19Servicii de expediere şi transport2
20Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
21Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
22Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
23Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
24COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
25Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
26Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
27Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
28Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
29Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
30Creşterea bovinelor1
31Lucrări de construcţii1
32Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
33Prelucrarea brută a lemnului1
34Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
35Activităţi veterinare1
36Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
37Distribuţia de filme cinematografice şi video1
38Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
39Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
40Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
41Proiecţia de filme cinematografice1
42Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
43Publicitate1
44Fabricarea articolelor decorative din lemn1
45Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
46Alte activităţi de asistenţă medicală1
47Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
48Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
49Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
50Pescuitul1
51Comerţul cu amănuntul al textilelor1
52Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
53Creşterea animalelor1
54Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
55Fabricarea produselor de morărit1
56Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
57Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
58Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
59Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
60Activităţi recreative1
61Fabricarea făinii1
62Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
63Activităţi de întreţinere corporală1
64Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
65Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
66Telecomunicaţii1
67Închirierea bunurilor imobiliare proprii1