Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Maramonovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
2Baruri8
3COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Transporturi rutiere de mărfuri6
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
12Alte transporturi terestre de călători3
13Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
14Cultura vegetală3
15Restaurante3
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
17Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
18Servicii de expediere şi transport2
19Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
21Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
22Servicii pentru agricultură2
23Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
24Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
25Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
26Publicitate1
27Proiecţia de filme cinematografice1
28Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
29Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
30Fabricarea articolelor decorative din lemn1
31Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
32Alte activităţi de asistenţă medicală1
33Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
34Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
35Pescuitul1
36Comerţul cu amănuntul al textilelor1
37Creşterea animalelor1
38Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
39Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
40Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
41Fabricarea produselor de morărit1
42Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
43Activităţi recreative1
44Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
45Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
46Activităţi de întreţinere corporală1
47Fabricarea făinii1
48Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
49Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
50Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
51Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
52Telecomunicaţii1
53Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
54COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
55Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
56Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
57Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
58Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
59Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
60Creşterea bovinelor1
61Lucrări de construcţii1
62Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
63Activităţi veterinare1
64Prelucrarea brută a lemnului1
65Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
66Distribuţia de filme cinematografice şi video1
67Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1