Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Maramonovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
2COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
3Baruri8
4Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
6Transporturi rutiere de mărfuri6
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
11Alte transporturi terestre de călători3
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
13Cultura vegetală3
14Restaurante3
15Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
16Servicii de expediere şi transport2
17Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
18Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
19Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
20Servicii pentru agricultură2
21Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
22Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
23Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
24Creşterea animalelor1
25Fabricarea produselor de morărit1
26Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
27Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
28Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
29Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
30Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
31Activităţi recreative1
32Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
33Activităţi de întreţinere corporală1
34Fabricarea făinii1
35Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
36Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
37Telecomunicaţii1
38Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
39COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
40Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
41Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
42Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
43Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
44Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
45Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
46Creşterea bovinelor1
47Lucrări de construcţii1
48Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
49Prelucrarea brută a lemnului1
50Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
51Activităţi veterinare1
52Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
53Distribuţia de filme cinematografice şi video1
54Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
55Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
56Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
57Proiecţia de filme cinematografice1
58Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
59Publicitate1
60Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
61Fabricarea articolelor decorative din lemn1
62Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
63Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
64Alte activităţi de asistenţă medicală1
65Pescuitul1
66Comerţul cu amănuntul al textilelor1
67Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1