Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Maramonovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
2Baruri8
3COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Transporturi rutiere de mărfuri6
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
12Alte transporturi terestre de călători3
13Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
14Cultura vegetală3
15Restaurante3
16Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
17Servicii de expediere şi transport2
18Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
19Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
20Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
21Servicii pentru agricultură2
22Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
23Proiecţia de filme cinematografice1
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
25Publicitate1
26Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
27Fabricarea articolelor decorative din lemn1
28Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
29Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
30Alte activităţi de asistenţă medicală1
31Pescuitul1
32Comerţul cu amănuntul al textilelor1
33Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
34Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
35Creşterea animalelor1
36Fabricarea produselor de morărit1
37Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
38Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
39Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
40Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
41Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
42Activităţi recreative1
43Activităţi de întreţinere corporală1
44Fabricarea făinii1
45Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
46Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
47Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
48Telecomunicaţii1
49Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
50COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
51Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
52Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
53Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
54Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
55Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
56Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
57Lucrări de construcţii1
58Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
59Creşterea bovinelor1
60Prelucrarea brută a lemnului1
61Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
62Activităţi veterinare1
63Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
64Distribuţia de filme cinematografice şi video1
65Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
66Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
67Alte activităţi legate de tehnica de calcul1