Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mîndîc

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri28
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
3Baruri16
4Transporturi rutiere de mărfuri12
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE12
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate12
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate11
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
9Creşterea animalelor5
10Servicii pentru agricultură4
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
12Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
13Activităţi veterinare3
14Producţia cărnii3
15Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri3
17Alte transporturi terestre de călători3
18Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
19Restaurante2
20Alte activităţi recreative2
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
22FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR2
23Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
24Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
25Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine2
26Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
27Servicii de expediere şi transport2
28Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
29Tăbăcirea şi prepararea pieilor2
30Fabricarea produselor de morărit2
31Fabricarea produselor de morărit2
32Activităţi de radio şi televiziune2
33Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
34Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate2
35Cultura vegetală2
36Prelucrarea şi conservarea cartofului2
37Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
38Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
39Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
40Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
41Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
42Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
43Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
44Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
45Alte activităţi de servicii individuale1
46Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
47Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
48Creşterea păsărilor1
49Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
50AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
51Telecomunicaţii1
52Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
53Creşterea bovinelor1
54Activităţi de întreţinere corporală1
55Manipulări şi depozitări1
56Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
57Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
58Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
59Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
60Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
61Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
62Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
63Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
64Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
65Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
66Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
67Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
68Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
69Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
70Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
71Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
72Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
73Reparaţii de încălţăminte1
74Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
75Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
76Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
77Creşterea bovinelor de lapte1
78Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
79Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
80Fabricarea de articole tricotate şi croşetate1
81Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
82Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
83Activităţi recreative1
84Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor1
85Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
86Distribuţia de filme cinematografice şi video1
87Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
88Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
89Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
90Proiecţia de filme cinematografice1
91Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
92Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
93Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
94Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
95Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
96Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1