Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mîndîc

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri28
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
3Baruri16
4Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate12
5Transporturi rutiere de mărfuri12
6COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE12
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate11
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
9Creşterea animalelor5
10Servicii pentru agricultură4
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
12Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
13Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri3
14Alte transporturi terestre de călători3
15Activităţi veterinare3
16Producţia cărnii3
17Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
18Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate2
19Cultura vegetală2
20Prelucrarea şi conservarea cartofului2
21Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
22Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
23Restaurante2
24Alte activităţi recreative2
25Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
26FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR2
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
28Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
29Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
30Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine2
31Servicii de expediere şi transport2
32Tăbăcirea şi prepararea pieilor2
33Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
34Fabricarea produselor de morărit2
35Fabricarea produselor de morărit2
36Activităţi de radio şi televiziune2
37Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
38Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
39Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
40Distribuţia de filme cinematografice şi video1
41Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
42Proiecţia de filme cinematografice1
43Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
44Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
45Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
46Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
47Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
48Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1
49Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
50Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
51Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
52Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
53Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
54Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
55Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
56Alte activităţi de servicii individuale1
57Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
58Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
59Creşterea păsărilor1
60Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
61AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
62Creşterea bovinelor1
63Activităţi de întreţinere corporală1
64Manipulări şi depozitări1
65Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
66Telecomunicaţii1
67Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
68Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
69Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
70Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
71Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
72Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
73Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
74Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
75Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
76Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
77Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
78Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
79Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
80Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
81Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
82Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
83Reparaţii de încălţăminte1
84Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
85Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
86Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
87Creşterea bovinelor de lapte1
88Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
89Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
90Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
91Fabricarea de articole tricotate şi croşetate1
92Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
93Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
94Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor1
95Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
96Activităţi recreative1