Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mîndîc

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri28
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
3Baruri16
4COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE12
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate12
6Transporturi rutiere de mărfuri12
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate11
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
9Creşterea animalelor5
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Servicii pentru agricultură4
13Producţia cărnii3
14Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
15Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri3
16Alte transporturi terestre de călători3
17Activităţi veterinare3
18Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
19Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
20Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine2
21Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
22Servicii de expediere şi transport2
23Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
24Tăbăcirea şi prepararea pieilor2
25Fabricarea produselor de morărit2
26Fabricarea produselor de morărit2
27Activităţi de radio şi televiziune2
28Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
29Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate2
30Prelucrarea şi conservarea cartofului2
31Cultura vegetală2
32Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
33Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
34Restaurante2
35Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
36Alte activităţi recreative2
37FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR2
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
39Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
40Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
41Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
42Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
43Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
44Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
45Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
46Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
47Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
48Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
49Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
50Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
51Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
52Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
53Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
54Reparaţii de încălţăminte1
55Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
56Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
57Creşterea bovinelor de lapte1
58Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
59Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
60Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
61Fabricarea de articole tricotate şi croşetate1
62Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
63Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
64Activităţi recreative1
65Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor1
66Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
67Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
68Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
69Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
70Distribuţia de filme cinematografice şi video1
71Proiecţia de filme cinematografice1
72Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
73Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
74Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
75Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
76Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
77Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1
78Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
79Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
80Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
81Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
82Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
83Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
84Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
85Alte activităţi de servicii individuale1
86Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
87Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
88Creşterea păsărilor1
89Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
90AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
91Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
92Creşterea bovinelor1
93Activităţi de întreţinere corporală1
94Manipulări şi depozitări1
95Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
96Telecomunicaţii1