Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cotova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe16
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun15
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
6Transporturi rutiere de mărfuri14
7Baruri13
8Cultura vegetală9
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
11Creşterea animalelor6
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
13Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă4
14Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
15Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
16Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
17Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne4
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
19Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte3
20Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate3
21Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
22Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
23Fabricarea produselor de morărit3
24Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
25Servicii pentru agricultură3
26Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
27Creşterea păsărilor3
28Restaurante2
29Activităţi de întreţinere corporală2
30Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
31Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
32Servicii de expediere şi transport2
33Alte transporturi terestre de călători2
34Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
37Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
38Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
39Creşterea bovinelor1
40Alte activităţi de expediere şi transport1
41Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
42Fabricarea făinii1
43Activităţi veterinare1
44Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
45Restaurante1
46Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
47Prelucrarea şi conservarea cartofului1
48Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
49Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
50Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
51COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
52Activităţi de ambalare1
53Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
54Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
55Închirierea altor maşini şi echipamente1
56Proiecţia de filme cinematografice1
57Cultura legumelor şi a seminţelor1
58Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
59Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
60Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
61Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
62Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
63Practica medicală1
64Cantine1
65Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
66Cultura fructelor1
67Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
68Fabricarea crupelor1
69Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
70Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
71Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
72Comerţul cu amănuntul al textilelor1
73Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
74Alte activităţi de telecomunicaţii1
75Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
76Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
78Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
79Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
80Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
81Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
82Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
83Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
84Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
85Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
86Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
87Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
88Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
89Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
90FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
91Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
92Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
93Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun1
94Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1