Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cotova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe16
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun15
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
6Transporturi rutiere de mărfuri14
7Baruri13
8Cultura vegetală9
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
11Creşterea animalelor6
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
13Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
14Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
15Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne4
16Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă4
17Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
18Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
19Creşterea păsărilor3
20Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
21Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte3
22Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate3
23Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
24Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
25Fabricarea produselor de morărit3
26Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
27Servicii pentru agricultură3
28Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
29Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
30Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
31Restaurante2
32Activităţi de întreţinere corporală2
33Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
34Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
35Servicii de expediere şi transport2
36Alte transporturi terestre de călători2
37Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
38Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
39Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
40Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
41Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
42Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
43Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
44Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
45Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
46Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
47Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
48Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
49Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
50Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
51Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
52Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
53Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
54FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
55Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
56Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
57Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun1
58Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
59Creşterea bovinelor1
60Alte activităţi de expediere şi transport1
61Activităţi veterinare1
62Fabricarea făinii1
63Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
64Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
65Restaurante1
66Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
67Prelucrarea şi conservarea cartofului1
68Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
69Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
70COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
71Activităţi de ambalare1
72Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
73Cultura legumelor şi a seminţelor1
74Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
75Închirierea altor maşini şi echipamente1
76Proiecţia de filme cinematografice1
77Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
78Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
79Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
80Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
81Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
82Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
83Practica medicală1
84Cantine1
85Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
86Cultura fructelor1
87Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
88Fabricarea crupelor1
89Comerţul cu amănuntul al textilelor1
90Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
92Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
93Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
94Alte activităţi de telecomunicaţii1