Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cotova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe16
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun15
5Transporturi rutiere de mărfuri14
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
7Baruri13
8Cultura vegetală9
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
11Creşterea animalelor6
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
13Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă4
14Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
15Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
16Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
17Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne4
18Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate3
19Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
20Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
21Fabricarea produselor de morărit3
22Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
23Servicii pentru agricultură3
24Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
25Creşterea păsărilor3
26Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
27Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte3
28Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
29Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
30Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
31Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
32Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
33Restaurante2
34Activităţi de întreţinere corporală2
35Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
36Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
37Alte transporturi terestre de călători2
38Servicii de expediere şi transport2
39Restaurante1
40Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
41Prelucrarea şi conservarea cartofului1
42Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
43Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
44COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
45Activităţi de ambalare1
46Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
47Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
48Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
49Închirierea altor maşini şi echipamente1
50Proiecţia de filme cinematografice1
51Cultura legumelor şi a seminţelor1
52Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
53Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
54Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
55Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
56Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
57Practica medicală1
58Cantine1
59Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
60Cultura fructelor1
61Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
62Fabricarea crupelor1
63Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
64Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
65Comerţul cu amănuntul al textilelor1
66Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
67Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
68Alte activităţi de telecomunicaţii1
69Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
70Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
71Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
72Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
73Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
74Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
75Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
76Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
77Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
78Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
79Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
80Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
81Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
82Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
83Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
84FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
85Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
86Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
87Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun1
88Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
89Creşterea bovinelor1
90Alte activităţi de expediere şi transport1
91Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
92Fabricarea făinii1
93Activităţi veterinare1
94Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1