Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cotova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe16
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun15
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
6Transporturi rutiere de mărfuri14
7Baruri13
8Cultura vegetală9
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
11Creşterea animalelor6
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
13Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
14Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne4
15Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă4
16Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
17Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
18Creşterea păsărilor3
19Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
20Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte3
21Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate3
22Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
23Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
24Fabricarea produselor de morărit3
25Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
26Servicii pentru agricultură3
27Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
28Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
29Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
30Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
31Restaurante2
32Activităţi de întreţinere corporală2
33Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
34Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
35Alte transporturi terestre de călători2
36Servicii de expediere şi transport2
37Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
38Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
39Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
40Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
41Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
42Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
43FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
44Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
45Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
46Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
47Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun1
48Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
49Alte activităţi de expediere şi transport1
50Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
51Creşterea bovinelor1
52Fabricarea făinii1
53Activităţi veterinare1
54Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
55Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
56Prelucrarea şi conservarea cartofului1
57Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
58Restaurante1
59COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
60Activităţi de ambalare1
61Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
62Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
63Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
64Închirierea altor maşini şi echipamente1
65Proiecţia de filme cinematografice1
66Cultura legumelor şi a seminţelor1
67Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
68Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
69Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
70Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
71Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
72Practica medicală1
73Cantine1
74Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
75Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
76Cultura fructelor1
77Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
78Fabricarea crupelor1
79Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
80Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
81Comerţul cu amănuntul al textilelor1
82Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
83Alte activităţi de telecomunicaţii1
84Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
85Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
86Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
87Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
88Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
89Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
90Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
92Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
93Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
94Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1