Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cotova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri20
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe16
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun15
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
6Transporturi rutiere de mărfuri14
7Baruri13
8Cultura vegetală9
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
11Creşterea animalelor6
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
13Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne4
14Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă4
15Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
16Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
19Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte3
20Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate3
21Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
22Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
23Fabricarea produselor de morărit3
24Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
25Servicii pentru agricultură3
26Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
27Creşterea păsărilor3
28Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
29Restaurante2
30Activităţi de întreţinere corporală2
31Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
32Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
33Alte transporturi terestre de călători2
34Servicii de expediere şi transport2
35Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
36Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
37Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
38Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
39Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun1
40Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
41Alte activităţi de expediere şi transport1
42Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
43Creşterea bovinelor1
44Fabricarea făinii1
45Activităţi veterinare1
46Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
47Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
48Prelucrarea şi conservarea cartofului1
49Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
50Restaurante1
51Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
52COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
53Activităţi de ambalare1
54Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
55Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
56Închirierea altor maşini şi echipamente1
57Proiecţia de filme cinematografice1
58Cultura legumelor şi a seminţelor1
59Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
60Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
61Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
62Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
63Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
64Practica medicală1
65Cantine1
66Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
67Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
68Cultura fructelor1
69Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
70Fabricarea crupelor1
71Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
72Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
73Comerţul cu amănuntul al textilelor1
74Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
75Alte activităţi de telecomunicaţii1
76Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
77Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
78Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
79Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
80Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
81Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
82Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
83Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
84Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
85Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
86Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
87Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
88Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
89Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
90Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
91FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
92Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
93Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
94Intermedieri în comerţul cu produse diverse1