Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Creşterea animalelor6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Servicii pentru agricultură5
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
9Cultura vegetală5
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
13Baruri4
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
15Servicii de expediere şi transport3
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
17Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
21Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
23Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
24Producţia cărnii2
25Cultura fructelor2
26Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
27Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
28Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
29Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
30Transporturi rutiere de mărfuri2
31Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
32Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
33Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
34Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
37Practica medicală2
38Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
39Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
40Restaurante2
41Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
42Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
43Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
44Alte specializări în cultura plantelor1
45Comerţ cu ridicata nespecializat1
46Activităţi referitoare la sănătatea umană1
47Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
48Servicii de cercetări geodezice1
49Comerţul cu autovehicule1
50Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
51COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
52Activităţi de radio şi televiziune1
53Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
54Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
55Creşterea măgarilor şi catîrilor1
56Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
57Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
58Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
59Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
60Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
61Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
62Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
63Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
64Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
65Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
66Producţia de ambalaje din lemn1
67Lucrări de construcţii1
68Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
69Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
70Creşterea bovinelor1
71Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
72Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
73Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
74Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
75Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
76Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
77Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
78Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
79Depozitări1
80Alte transporturi terestre de călători1
81Activităţi de secretariat şi traducere1
82Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
83Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
84Creşterea cabalinelor1
85Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
86Activităţi veterinare1
87Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
88Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
89Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
90Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
91Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
92Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
93Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
94Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
95Producţia de mobilier1