Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Creşterea animalelor6
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
8Cultura vegetală5
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
10Servicii pentru agricultură5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
12Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
13Baruri4
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
15Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
16Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
17Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
18Servicii de expediere şi transport3
19Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
20Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
22Fabricarea produselor de morărit3
23Practica medicală2
24Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
25Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
26Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
27Restaurante2
28Producţia cărnii2
29Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
30Cultura fructelor2
31Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
32Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
33Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
34Transporturi rutiere de mărfuri2
35Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
36Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
37Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
38Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
39Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
40Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
41Producţia de ambalaje din lemn1
42Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
43Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
44Lucrări de construcţii1
45Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
46Creşterea bovinelor1
47Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
48Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
49Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
50Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
51Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
52Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
53Depozitări1
54Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
55Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
56Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
57Creşterea cabalinelor1
58Alte transporturi terestre de călători1
59Activităţi de secretariat şi traducere1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
61Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
62Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
63Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
64Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
65Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
66Activităţi veterinare1
67Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
68Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
69Producţia de mobilier1
70Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
71Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
72Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
73Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
74Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
75Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
76Alte specializări în cultura plantelor1
77Comerţ cu ridicata nespecializat1
78Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
79Activităţi referitoare la sănătatea umană1
80Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
81Servicii de cercetări geodezice1
82Comerţul cu autovehicule1
83Creşterea măgarilor şi catîrilor1
84COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
85Activităţi de radio şi televiziune1
86Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
87Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
88Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
89Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
90Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
91Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
92Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
93Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
94Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
95Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1