Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Creşterea animalelor6
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
8Cultura vegetală5
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
10Servicii pentru agricultură5
11Baruri4
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
14Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
15Fabricarea produselor de morărit3
16Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
17Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
19Servicii de expediere şi transport3
20Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
22Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
23Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
24Transporturi rutiere de mărfuri2
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
26Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
27Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
28Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
29Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
30Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
31Practica medicală2
32Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
33Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
35Restaurante2
36Producţia cărnii2
37Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
38Cultura fructelor2
39Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
40Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
41Creşterea măgarilor şi catîrilor1
42COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
43Activităţi de radio şi televiziune1
44Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
45Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
46Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
47Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
48Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
49Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
50Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
51Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
52Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
53Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
54Producţia de ambalaje din lemn1
55Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
56Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
57Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
58Lucrări de construcţii1
59Creşterea bovinelor1
60Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
61Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
62Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
63Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
64Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
65Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
66Depozitări1
67Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
68Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
69Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
70Creşterea cabalinelor1
71Alte transporturi terestre de călători1
72Activităţi de secretariat şi traducere1
73Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
74Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
75Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
76Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
78Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
79Activităţi veterinare1
80Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
81Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
82Producţia de mobilier1
83Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
84Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
85Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
86Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
87Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
88Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
89Alte specializări în cultura plantelor1
90Comerţ cu ridicata nespecializat1
91Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
92Activităţi referitoare la sănătatea umană1
93Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
94Servicii de cercetări geodezice1
95Comerţul cu autovehicule1