Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Creşterea animalelor6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Servicii pentru agricultură5
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
9Cultura vegetală5
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Baruri4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
15Servicii de expediere şi transport3
16Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
21Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
23Restaurante2
24Producţia cărnii2
25Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
26Cultura fructelor2
27Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
28Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
29Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
30Transporturi rutiere de mărfuri2
31Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
32Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
33Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
34Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
37Practica medicală2
38Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
39Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
40Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
41Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
42Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
43Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
44Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
45Activităţi veterinare1
46Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
47Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
48Producţia de mobilier1
49Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
50Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
51Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
52Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
53Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
54Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
55Alte specializări în cultura plantelor1
56Comerţ cu ridicata nespecializat1
57Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
58Activităţi referitoare la sănătatea umană1
59Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
60Servicii de cercetări geodezice1
61Comerţul cu autovehicule1
62Creşterea măgarilor şi catîrilor1
63COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
64Activităţi de radio şi televiziune1
65Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
66Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
67Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
68Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
69Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
70Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
71Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
72Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
73Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
74Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
75Producţia de ambalaje din lemn1
76Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
77Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
78Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
79Lucrări de construcţii1
80Creşterea bovinelor1
81Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
82Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
83Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
84Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
85Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
86Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
87Depozitări1
88Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
89Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
90Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
91Creşterea cabalinelor1
92Alte transporturi terestre de călători1
93Activităţi de secretariat şi traducere1
94Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
95Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1