Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Creşterea animalelor6
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
8Cultura vegetală5
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
10Servicii pentru agricultură5
11Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
12Baruri4
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
14Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
15Fabricarea produselor de morărit3
16Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
17Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
19Servicii de expediere şi transport3
20Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
21Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
22Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
23Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
24Transporturi rutiere de mărfuri2
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
26Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
27Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
28Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
29Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
30Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
31Practica medicală2
32Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
33Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
35Restaurante2
36Producţia cărnii2
37Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
38Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
39Cultura fructelor2
40Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
41Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
42Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
43Creşterea măgarilor şi catîrilor1
44COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
45Activităţi de radio şi televiziune1
46Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
47Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
48Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
49Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
50Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
51Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
52Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
53Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
54Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
55Producţia de ambalaje din lemn1
56Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
57Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
58Lucrări de construcţii1
59Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
60Creşterea bovinelor1
61Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
62Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
63Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
64Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
65Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
66Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
67Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
68Depozitări1
69Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
70Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
71Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
72Creşterea cabalinelor1
73Alte transporturi terestre de călători1
74Activităţi de secretariat şi traducere1
75Activităţi veterinare1
76Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
77Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
78Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
79Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
80Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
81Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
82Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
83Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
84Producţia de mobilier1
85Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
86Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
87Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
88Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
89Comerţ cu ridicata nespecializat1
90Alte specializări în cultura plantelor1
91Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
92Activităţi referitoare la sănătatea umană1
93Servicii de cercetări geodezice1
94Comerţul cu autovehicule1
95Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1