Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Transporturi rutiere de mărfuri13
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Creşterea animalelor6
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
8Cultura vegetală5
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
10Servicii pentru agricultură5
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
13Baruri4
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
15Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
16Fabricarea produselor de morărit3
17Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
18Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
19Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
20Servicii de expediere şi transport3
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
22Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
23Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
24Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
26Transporturi rutiere de mărfuri2
27Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
28Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
29Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
30Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
31Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
32Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
33Practica medicală2
34Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
35Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
36Restaurante2
37Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
38Producţia cărnii2
39Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
40Cultura fructelor2
41Servicii de cercetări geodezice1
42Comerţul cu autovehicule1
43Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
44Activităţi de radio şi televiziune1
45Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
46Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
47Creşterea măgarilor şi catîrilor1
48COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
49Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
50Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
51Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
52Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
53Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
54Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
55Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
56Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
57Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
58Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
59Producţia de ambalaje din lemn1
60Lucrări de construcţii1
61Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
62Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
63Creşterea bovinelor1
64Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
65Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
66Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
67Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
68Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
69Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
70Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
71Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
72Depozitări1
73Activităţi de secretariat şi traducere1
74Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
75Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
76Creşterea cabalinelor1
77Alte transporturi terestre de călători1
78Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
79Activităţi veterinare1
80Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
81Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
82Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
83Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
84Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
85Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
86Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
87Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
88Producţia de mobilier1
89Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
90Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
91Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
92Alte specializări în cultura plantelor1
93Comerţ cu ridicata nespecializat1
94Activităţi referitoare la sănătatea umană1
95Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1