Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ochiul Alb

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
2Transporturi rutiere de mărfuri20
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte18
4Baruri14
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun14
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe11
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
12Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
13Servicii pentru agricultură4
14Alte activităţi de servicii individuale4
15Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
17COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
18Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
19Creşterea animalelor3
20Fabricarea produselor de morărit3
21Cultura vegetală3
22Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
23Servicii de expediere şi transport3
24Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
25Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
26Activităţi de întreţinere corporală2
27Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
28Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
29Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
30Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
31Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
32Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
33Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
34Producerea ouălor2
35Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
36Creşterea păsărilor2
37Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
38Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
39Activităţi cinematografice şi video1
40Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
41Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
42Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
43Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
44Producţia de mobilier1
45Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
46Practica stomatologică1
47Activităţi de secretariat şi traducere1
48Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
49Închirierea altor mijloace de transport1
50Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
51Comerţul cu amănuntul al mobilei1
52Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
53Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
54Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
55Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
56Activităţi de afaceri externe1
57Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
58Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
59Depozitari1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
61Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
62Activităţi veterinare1
63Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
64Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
65Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
66Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
67Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
68Închirierea altor maşini şi echipamente1
69Restaurante1
70Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
71Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
72Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
73Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
74Practica medicală1
75Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
76Alte transporturi terestre de călători1
77Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
78Apicultura1
79Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
80Fabricarea articolelor din lemn1
81Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
82Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
83Telecomunicaţii1
84Creşterea bovinelor1