Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ochiul Alb

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
2Transporturi rutiere de mărfuri20
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte18
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun14
5Baruri14
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe11
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
11Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
12Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
13Servicii pentru agricultură4
14Alte activităţi de servicii individuale4
15Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
18Servicii de expediere şi transport3
19COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
20Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
21Creşterea animalelor3
22Fabricarea produselor de morărit3
23Cultura vegetală3
24Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
25Producerea ouălor2
26Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
27Creşterea păsărilor2
28Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
29Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
30Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
31Activităţi de întreţinere corporală2
32Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
33Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
34Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
35Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
36Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
37Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
38Închirierea altor maşini şi echipamente1
39Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
40Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
41Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
42Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
43Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
44Restaurante1
45Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
46Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
47Practica medicală1
48Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
49Apicultura1
50Alte transporturi terestre de călători1
51Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
52Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
53Fabricarea articolelor din lemn1
54Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
55Creşterea bovinelor1
56Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
57Telecomunicaţii1
58Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
59Activităţi cinematografice şi video1
60Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
61Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
62Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
63Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
64Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
65Producţia de mobilier1
66Închirierea altor mijloace de transport1
67Practica stomatologică1
68Activităţi de secretariat şi traducere1
69Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
70Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
71Comerţul cu amănuntul al mobilei1
72Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
73Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
74Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
75Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
76Activităţi de afaceri externe1
77Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
78Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
79Depozitari1
80Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
81Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
82Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
83Activităţi veterinare1
84Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1