Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Popeştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
4Baruri6
5Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
7Cultura vegetală4
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
13Tabere pentru tineret şi baze turistice2
14Servicii de expediere şi transport2
15Producţia mobilierului pentru bucătărie1
16Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
17Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
18Activităţi de creditare1
19Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
20Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
21Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
22Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
23Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
24Lucrări de tîmplărie1
25Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
26Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
27Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
28Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
29Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
30Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
31Transporturi rutiere de mărfuri1
32Producţia altor tipuri de mobilier1
33Creşterea animalelor1
34Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
35Fabricarea produselor de morărit1
36Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
37Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
38Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
39Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
40Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
41Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
42Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
43Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
44Comerţul cu autovehicule1
45Închirierea autoturismelor1
46Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
47Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
48Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
49Comerţul cu amănuntul al mobilei1
50Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
51Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
52Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
53Activităţi veterinare1
54Comerţ cu ridicata al produselor chimice1