Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Popeştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
4Baruri6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
6Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Cultura vegetală4
9Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
13Tabere pentru tineret şi baze turistice2
14Servicii de expediere şi transport2
15Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
16Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
17Activităţi de creditare1
18Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
19Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
20Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
21Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
22Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
23Lucrări de tîmplărie1
24Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
25Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
26Transporturi rutiere de mărfuri1
27Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
28Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
29Creşterea animalelor1
30Producţia altor tipuri de mobilier1
31Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
32Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
33Fabricarea produselor de morărit1
34Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
35Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
36Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
37Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
38Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
39Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
40Închirierea autoturismelor1
41Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
42Comerţul cu autovehicule1
43Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
44Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
45Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
46Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
47Comerţul cu amănuntul al mobilei1
48Comerţ cu ridicata al produselor chimice1
49Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
50Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
51Activităţi veterinare1
52Producţia mobilierului pentru bucătărie1
53Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
54Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1