Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Popeştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
4Baruri6
5Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Cultura vegetală4
9Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
13Tabere pentru tineret şi baze turistice2
14Servicii de expediere şi transport2
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
16Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
17Activităţi de creditare1
18Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
19Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
20Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
21Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
22Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
23Lucrări de tîmplărie1
24Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
25Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
26Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
27Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
28Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
29Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
30Transporturi rutiere de mărfuri1
31Producţia altor tipuri de mobilier1
32Creşterea animalelor1
33Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
34Fabricarea produselor de morărit1
35Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
36Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
37Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
38Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
39Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
40Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
41Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
42Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
43Comerţul cu autovehicule1
44Închirierea autoturismelor1
45Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
46Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
47Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
48Comerţul cu amănuntul al mobilei1
49Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
50Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
51Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
52Activităţi veterinare1
53Comerţ cu ridicata al produselor chimice1
54Producţia mobilierului pentru bucătărie1