Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Popeştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Baruri6
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
7Cultura vegetală4
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
13Tabere pentru tineret şi baze turistice2
14Servicii de expediere şi transport2
15Comerţul cu amănuntul al mobilei1
16Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
17Activităţi veterinare1
18Comerţ cu ridicata al produselor chimice1
19Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
20Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
21Producţia mobilierului pentru bucătărie1
22Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
23Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
24Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
25Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
26Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
27Activităţi de creditare1
28Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
29Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
30Lucrări de tîmplărie1
31Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
32Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
33Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
34Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
35Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
36Transporturi rutiere de mărfuri1
37Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
38Producţia altor tipuri de mobilier1
39Creşterea animalelor1
40Fabricarea produselor de morărit1
41Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
42Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
43Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
44Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
45Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
46Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
47Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
48Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
49Comerţul cu autovehicule1
50Închirierea autoturismelor1
51Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
52Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
53Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
54Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1