Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Popeştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Baruri6
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
7Cultura vegetală4
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
11Servicii de expediere şi transport2
12Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
13Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
14Tabere pentru tineret şi baze turistice2
15Comerţul cu autovehicule1
16Închirierea autoturismelor1
17Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
18Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
19Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
20Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
21Comerţul cu amănuntul al mobilei1
22Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
23Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
24Activităţi veterinare1
25Comerţ cu ridicata al produselor chimice1
26Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
27Producţia mobilierului pentru bucătărie1
28Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
29Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
30Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
31Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
32Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
33Activităţi de creditare1
34Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
35Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
36Lucrări de tîmplărie1
37Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
38Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
39Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
40Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
41Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
42Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
43Transporturi rutiere de mărfuri1
44Producţia altor tipuri de mobilier1
45Creşterea animalelor1
46Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
47Fabricarea produselor de morărit1
48Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
49Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
50Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
51Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
52Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
53Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
54Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1