Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sofia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte32
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri31
3Baruri21
4Transporturi rutiere de mărfuri19
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun19
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe18
7Servicii de expediere şi transport12
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte9
10Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică9
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate9
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar9
13Întreţinerea şi repararea autovehiculelor9
14Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor8
15Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii8
17COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE7
18Cultura vegetală7
19Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale6
20Servicii pentru agricultură6
21Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte5
22Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne5
23Restaurante5
24Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
26Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
27Fabricarea produselor de morărit4
28Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea4
29Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute4
30Creşterea animalelor4
31Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte4
32Creşterea bovinelor4
33Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
34Practica medicală4
35Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare4
36Activităţi de afaceri externe3
37Activităţi de întreţinere corporală3
38Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate3
39Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase3
40Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere3
41Practica stomatologică3
42Alte activităţi de expediere şi transport3
43Depozitari3
44Intermedieri în comerţul cu produse diverse3
45Alte activităţi legate de tehnica de calcul3
46Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
47Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
48Alte transporturi terestre de călători3
49Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate3
50Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii2
51Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor2
52Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
53Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
54Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
55Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare2
56Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
57Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
58Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
59Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
60Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
61Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice2
62Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
63Transporturi rutiere de mărfuri2
64Fabricarea încălţămintei2
65Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
66Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
67Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
68Cultura fructelor2
69Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
70Alte activităţi de asistenţă medicală2
71Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic2
72Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
73Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul2
74Creşterea păsărilor2
75Transporturi cu autobuze1
76Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
77Construcţii inginereşti civile1
78Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
79Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială1
80Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
81Producţia cărnii1
82Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
83Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
84Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
85Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele1
86Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
87Lucrări de tîmplărie1
88Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală1
89COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
90Alte activităţi de servicii individuale1
91Activităţi referitoare la sănătatea umană1
92Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
93Alte lucrări de construcţii, care necesită o pregătire specială1
94Colectarea şi tratarea altor reziduuri1
95Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
96Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
97Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
98Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
99Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
100Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
1 - 100 din 168 Inainte >