Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ţarigrad

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri35
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri33
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun28
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte25
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe23
6Baruri22
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate19
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE12
9Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate8
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
11Restaurante7
12Servicii de expediere şi transport7
13Activităţi de consultare pentru afaceri şi management7
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
15Servicii pentru agricultură7
16Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii6
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne5
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete5
20Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică5
21Depozitari5
22Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
23Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
24Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
25Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
26Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
27Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii4
28Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile4
29Alte transporturi terestre de călători3
30Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos3
31Activităţi de afaceri externe3
32Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
33Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii3
34Creşterea animalelor3
35Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare3
36Activităţi de ambalare3
37Alte activităţi de expediere şi transport3
38Alte activităţi de servicii individuale3
39Creşterea păsărilor3
40Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
41Fabricarea produselor de morărit3
42Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei3
43Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne3
44Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
45Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
46Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea2
47Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
48Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
49Fabricarea de articole de îmbrăcăminte2
50Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare2
51Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
52Fabricarea articolelor din lemn2
53Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
54Activităţi veterinare2
55Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
56Producţia altor tipuri de mobilier2
57Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
58Cultura fructelor2
59Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
60Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice2
61Fabricarea altor articole din metal2
62Fabricarea îngheţatei2
63Cultura legumelor şi a seminţelor2
64Activităţi de întreţinere corporală2
65Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)2
66Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere2
67Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
68Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
69Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii2
70Alte activităţi recreative2
71Cultura vegetală2
72Creşterea bovinelor2
73Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
74FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
75Transporturi rutiere de mărfuri1
76Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
77Repararea echipamentului de control1
78Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
79Reparaţii de încălţăminte1
80Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
81Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
82Cultura florilor şi seminceră1
83Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
84Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
85Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
86Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
87Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
88Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase1
89Transporturi urbane terestre1
90Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
91Telecomunicaţii1
92Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
93Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
94Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
95Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii1
96Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
97Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
98Activităţi de secretariat şi traducere1
99Creşterea altor specii de animale1
100Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
1 - 100 din 149 Inainte >