Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Zguriţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri18
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
3Transporturi rutiere de mărfuri15
4Baruri13
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE11
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
9Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor7
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
12Cultura vegetală5
13Servicii de expediere şi transport4
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
15Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
16Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
17Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
18Alte activităţi de expediere şi transport3
19Creşterea animalelor3
20Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor3
21Activităţi veterinare3
22Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
24Servicii pentru agricultură3
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
26COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
27Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei2
28Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
29Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
30Pregătirea fibrelor din lina cardată2
31Restaurante2
32Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
33Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
34Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială2
35Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
36Practica medicală2
37Filarea în fire tip lina cardată2
38Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
39Fabricarea produselor de morărit2
40Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
41Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
42Cultura legumelor şi a seminţelor2
43Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
44Alte specializări în cultura plantelor1
45Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
46Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
47Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
48Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor1
49Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
50Fabricarea altor articole din metal1
51Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
52Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
53Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
54Creşterea păsărilor1
55Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
56Închirierea altor maşini şi echipamente1
57Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
58Fabricarea articolelor din lemn1
59Cantine1
60Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
61Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
62Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
63Fabricarea crupelor1
64Creşterea cabalinelor1
65Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
66Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
67Activităţi de asistenţă spitalicească1
68Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
69Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
70Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
71Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
72Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
73Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
74Alte transporturi terestre de călători1
75Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
76Producţia de ambalaje din lemn1
77Construcţii generale de clădiri1
78Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
79Hoteluri1
80Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
81Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
82Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
83Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
84Comerţul cu amănuntul al textilelor1
85Creşterea bovinelor1
86Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
87Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
88Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
89Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
90Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
91Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
92Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
93Activităţi de întreţinere corporală1
94VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
95Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
96FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
97Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
98Creşterea păsărilor1
99Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
100Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
1 - 100 din 114 Inainte >