Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Zguriţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri18
2Transporturi rutiere de mărfuri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Baruri13
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE11
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor7
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
12Cultura vegetală5
13Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
14Servicii de expediere şi transport4
15Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
17Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
19Servicii pentru agricultură3
20Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
21Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
22Alte activităţi de expediere şi transport3
23Creşterea animalelor3
24Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor3
25Activităţi veterinare3
26Filarea în fire tip lina cardată2
27Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
28Fabricarea produselor de morărit2
29Cultura legumelor şi a seminţelor2
30Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
31Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
32Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
33COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
34Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei2
35Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
36Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
37Pregătirea fibrelor din lina cardată2
38Restaurante2
39Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
40Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
41Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială2
42Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
43Practica medicală2
44Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
45Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
46Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
47Comerţul cu amănuntul al textilelor1
48Creşterea bovinelor1
49Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
50Activităţi de întreţinere corporală1
51Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
52Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
53Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
54FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
55Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
56Creşterea păsărilor1
57VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
58Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
59Fabricarea preparatelor farmaceutice1
60Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
61Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
62Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
63Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
64Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
65Depozitari1
66Construcţii inginereşti civile1
67Fabricarea făinii1
68Alte activităţi de asistenţă medicală1
69Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor1
70Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
71Producţia de mobilier1
72Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
73Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
74Producerea ouălor1
75Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
76Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
77Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor1
78Alte specializări în cultura plantelor1
79Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
80Fabricarea altor articole din metal1
81Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
82Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
83Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
84Creşterea păsărilor1
85Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
86Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
87Fabricarea articolelor din lemn1
88Cantine1
89Închirierea altor maşini şi echipamente1
90Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
91Creşterea cabalinelor1
92Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
93Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
94Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
95Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
96Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
97Fabricarea crupelor1
98Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
99Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
100Activităţi de asistenţă spitalicească1
1 - 100 din 114 Inainte >