Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Zguriţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri18
2Transporturi rutiere de mărfuri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
4Baruri13
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE11
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor7
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
12Cultura vegetală5
13Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
14Servicii de expediere şi transport4
15Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
17Activităţi veterinare3
18Creşterea animalelor3
19Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor3
20Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
21Servicii pentru agricultură3
22Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
24Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
25Alte activităţi de expediere şi transport3
26Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
27Practica medicală2
28Filarea în fire tip lina cardată2
29Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
30Fabricarea produselor de morărit2
31Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
32Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
33Cultura legumelor şi a seminţelor2
34Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
35Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei2
36COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
37Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
38Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
39Pregătirea fibrelor din lina cardată2
40Restaurante2
41Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
42Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială2
43Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
44Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
45Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
46Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
47Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
48Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
49Comerţul cu amănuntul al textilelor1
50Creşterea bovinelor1
51Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
52Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
53Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
54Activităţi de întreţinere corporală1
55Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
56FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
57Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
58Creşterea păsărilor1
59VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
60Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
61Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
62Fabricarea preparatelor farmaceutice1
63Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
64Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
65Fabricarea făinii1
66Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
67Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
68Depozitari1
69Construcţii inginereşti civile1
70Alte activităţi de asistenţă medicală1
71Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor1
72Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
73Producţia de mobilier1
74Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
75Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
76Producerea ouălor1
77Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
78Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
79Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor1
80Alte specializări în cultura plantelor1
81Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
82Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
83Fabricarea altor articole din metal1
84Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
85Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
86Creşterea păsărilor1
87Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
88Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
89Închirierea altor maşini şi echipamente1
90Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
91Fabricarea articolelor din lemn1
92Cantine1
93Fabricarea crupelor1
94Creşterea cabalinelor1
95Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
96Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
97Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
98Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
99Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
100Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
1 - 100 din 114 Inainte >