Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Zguriţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri18
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte15
3Transporturi rutiere de mărfuri15
4Baruri13
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE11
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
9Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor7
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
12Cultura vegetală5
13Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
14Servicii de expediere şi transport4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
17Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
18Servicii pentru agricultură3
19Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
20Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
21Alte activităţi de expediere şi transport3
22Creşterea animalelor3
23Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor3
24Activităţi veterinare3
25Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
26Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
27Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
28Cultura legumelor şi a seminţelor2
29Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
30COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
31Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei2
32Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
33Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
34Pregătirea fibrelor din lina cardată2
35Restaurante2
36Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
37Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
38Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială2
39Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
40Practica medicală2
41Filarea în fire tip lina cardată2
42Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
43Fabricarea produselor de morărit2
44Construcţii inginereşti civile1
45Fabricarea făinii1
46Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
47Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
48Depozitari1
49Producţia de mobilier1
50Alte activităţi de asistenţă medicală1
51Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor1
52Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
53Producerea ouălor1
54Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
55Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
56Alte specializări în cultura plantelor1
57Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
58Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
59Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
60Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor1
61Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
62Fabricarea altor articole din metal1
63Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
64Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
65Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
66Creşterea păsărilor1
67Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
68Închirierea altor maşini şi echipamente1
69Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
70Fabricarea articolelor din lemn1
71Cantine1
72Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
73Reparaţii de articole tricotate şi croşetate1
74Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
75Fabricarea crupelor1
76Creşterea cabalinelor1
77Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
78Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
79Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
80Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
81Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
82Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
83Activităţi de asistenţă spitalicească1
84Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
85Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
86Alte transporturi terestre de călători1
87Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
88Producţia de ambalaje din lemn1
89Construcţii generale de clădiri1
90Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
91Hoteluri1
92Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
93Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
94Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
95Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
96Comerţul cu amănuntul al textilelor1
97Creşterea bovinelor1
98Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
99Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
100Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
1 - 100 din 114 Inainte >