Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Albineţul Vechi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
101Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate1
102Alte transporturi terestre de călători1
103Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
104Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
105Producţia de aparate pentru distribuţie şi comandă electrică (exclusiv reparaţii)1
106Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
107Hoteluri1
108Comerţul cu amănuntul al covoarelor şi preşurilor (mochetelor)1
109Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
110Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
111Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
112Producţia de izolatori electrici1
113Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
114Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
115Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
116Învăţămînt primar1
117Creşterea bovinelor1
118Repararea de motoare electrice, generatoare şi transformatoare1
119Comerţul cu amănuntul ambulant1
120Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
121Restaurante1
122Extracţia pietrei pentru construcţii1
123Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
124Producţia altor componente electrice, exclusiv componente electrice pentru motoare şi mijloace de transport1
125Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
126Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
127Alte activităţi sportive1
128Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
129Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)1
130Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
131Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
132Transporturi rutiere de mărfuri1
133Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
134Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
135Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat1
136Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
137Închirierea autoturismelor1
138Fabricarea îngheţatei1
139Activităţi de creditare1
140Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente şi infuzii1
141Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
142Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
143Colectarea şi tratarea apelor uzate1
144Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate1
145Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
146Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
147Producţia de fire şi cabluri izolate1
148Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
149Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
150Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
151Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
152Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
153Distribuţia de filme cinematografice şi video1
154Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
155Producţia altor mecanisme şi aparate electrice1
156Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
157Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
158Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
159Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare1
160Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
161Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
162Alte activităţi de alimentaţie1
163Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
164Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
165Producţia de electrozi1
166Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
167Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
168Activităţi de întreţinere corporală1
< Inapoi 101 - 168 din 168