Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Chetriş

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
3Baruri3
4Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
5Creşterea animalelor3
6Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
7Fabricarea produselor de morărit3
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
9Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
11Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
12Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
13Cultura fructelor2
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
15Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
16Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
17Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
18Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
19Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
20Transporturi rutiere de mărfuri1
21Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
22Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
23Activităţi de organizare a regimului proprietăţii funciare1
24Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
25Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
26Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
27Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
28Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
29COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
30Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice)1
31Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
32Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
33Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
34Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
35Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe1
36Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
37Servicii pentru agricultură1
38Creşterea producţiei de pepinieră1
39Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
40Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
41Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
42Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
43Comerţul cu ridicata al textilelor1
44Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
45Cultura cartofului şi a materialului săditor1
46Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
47Activităţi de testări şi analize tehnice1
48Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
49Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
50Producţia de ţesături din lînă cardată1
51Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
52Servicii de cercetări geodezice1
53Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
54Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
55Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
56Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
57Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
58Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
59Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
60Exploatarea carierelor de piatră1
61Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
62Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
63Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
64Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
65Creşterea altor specii de animale1
66Alte activităţi recreative1
67Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
68Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1