Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Chetriş

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
3Creşterea animalelor3
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
5Fabricarea produselor de morărit3
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
7Baruri3
8Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
9Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
11Cultura fructelor2
12Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
13Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
14Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
16Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
17Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
19Comerţul cu ridicata al textilelor1
20Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
21Cultura cartofului şi a materialului săditor1
22Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
23Activităţi de testări şi analize tehnice1
24Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
25Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
26Producţia de ţesături din lînă cardată1
27Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
28Servicii de cercetări geodezice1
29Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
30Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
31Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
32Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
33Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
34Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
35Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
36Exploatarea carierelor de piatră1
37Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
38Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
39Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
40Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
41Creşterea altor specii de animale1
42Alte activităţi recreative1
43Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
44Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
45Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
46Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
47Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
48Transporturi rutiere de mărfuri1
49Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
50Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
51Activităţi de organizare a regimului proprietăţii funciare1
52Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
53Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
54Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
55Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
56Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
57COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
58Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice)1
59Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
60Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
61Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
62Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
63Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
64Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe1
65Servicii pentru agricultură1
66Creşterea producţiei de pepinieră1
67Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
68Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1