Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Chetriş

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
4Fabricarea produselor de morărit3
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
6Baruri3
7Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
8Creşterea animalelor3
9Cultura fructelor2
10Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
11Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
12Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
13Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
14Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
15Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
16Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
17Servicii de cercetări geodezice1
18Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
19Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
20Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
21Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
22Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
23Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
24Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
25Exploatarea carierelor de piatră1
26Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
27Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
28Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
29Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
30Creşterea altor specii de animale1
31Alte activităţi recreative1
32Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
33Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
34Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
35Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
36Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
37Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
38Transporturi rutiere de mărfuri1
39Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
40Activităţi de organizare a regimului proprietăţii funciare1
41Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
42COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
43Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
44Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
45Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
46Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
47Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice)1
48Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
49Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
50Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
51Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
52Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
53Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe1
54Servicii pentru agricultură1
55Creşterea producţiei de pepinieră1
56Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
57Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
58Cultura cartofului şi a materialului săditor1
59Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
60Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
61Comerţul cu ridicata al textilelor1
62Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
63Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
64Activităţi de testări şi analize tehnice1
65Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
66Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
67Producţia de ţesături din lînă cardată1
68Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1