Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Chetriş

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
3Creşterea animalelor3
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
5Fabricarea produselor de morărit3
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
7Baruri3
8Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
9Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
11Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
12Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
13Cultura fructelor2
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
15Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
16Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
17Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
18Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
19Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
20Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe1
22Servicii pentru agricultură1
23Creşterea producţiei de pepinieră1
24Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
25Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
26Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
27Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
28Comerţul cu ridicata al textilelor1
29Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
30Cultura cartofului şi a materialului săditor1
31Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
32Activităţi de testări şi analize tehnice1
33Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
35Producţia de ţesături din lînă cardată1
36Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
37Servicii de cercetări geodezice1
38Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
39Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
40Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
41Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
42Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
43Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
44Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
45Exploatarea carierelor de piatră1
46Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
47Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
48Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
49Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
50Creşterea altor specii de animale1
51Alte activităţi recreative1
52Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
53Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
54Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
55Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
56Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
57Transporturi rutiere de mărfuri1
58Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
59Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
60Activităţi de organizare a regimului proprietăţii funciare1
61Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
62Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
63Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
64Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată1
65Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
66COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
67Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice)1
68Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1