Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Făleştii Noi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
101Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
102Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
103Controlul tehnic în transporturi1
104Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
105Fabricarea altor produse metalice finite1
106Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare1
107Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
108Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
109Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
110Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
111Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
112Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
113Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
114Activităţi de secretariat şi traducere1
115Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor1
116Alte transporturi terestre de călători n.c.a.1
117Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
118Activităţi de creditare1
119Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
120Fabricarea altor articole din metal1
121Proiecţia de filme cinematografice1
122Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
123Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători1
124Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
125Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
126Publicitate1
127Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase1
128Activităţi de întreţinere corporală1
129Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
130Activităţi în domeniul arhitecturii şi construcţiilor civile1
131Producţia articolelor din material plastic1
132Alte activităţi recreative1
133Construcţii de gospodărire a apelor1
134Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
135Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
136Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
137Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
138Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
139Apicultura1
140Fabricarea altor articole finite din metal1
141Alte servicii de cazare1
142Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
143Lucrări de construcţii1
144Fabricarea plăcilor, benzilor, fîşiilor, tuburilor, profilurilor din material plastic1
145Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
146Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
147Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
148Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
149Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
150Fabricarea produselor metalice prin metoda metalurgiei pulberilor1
151Transporturi rutiere de mărfuri1
152Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
153Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
154Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele1
155Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
156Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
157Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
158Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
159Fabricarea produselor ceramice refractare1
160Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
161Transporturi cu autobuze1
162Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
163Telecomunicaţii1
164Transporturi cu taxiuri1
165Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
166Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
167Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
168Activităţi de testări şi analize tehnice1
169Producţia cărnii1
170Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală1
171Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
172Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate1
173Creşterea altor specii de animale1
174Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
175Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
176Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
177Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
178Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
< Inapoi 101 - 178 din 178