Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Făleştii Noi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
101Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
102Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
103Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
104Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
105Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
106Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
107Activităţi veterinare1
108Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
109Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare1
110Activităţi de întreţinere corporală1
111Administrarea imobilelor1
112Alte activităţi de expediere şi transport1
113Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
114Lucrări de terasament1
115Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole1
116Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
117Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
118Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
119Controlul tehnic în transporturi1
120Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
121Fabricarea altor produse metalice finite1
122Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare1
123Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
124Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
125Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
126Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
127Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
128Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
129Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
130Activităţi de secretariat şi traducere1
131Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor1
132Alte transporturi terestre de călători n.c.a.1
133Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
134Activităţi de creditare1
135Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
136Fabricarea altor articole din metal1
137Proiecţia de filme cinematografice1
138Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
139Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători1
140Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
141Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
142Publicitate1
143Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase1
144Activităţi de întreţinere corporală1
145Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
146Activităţi în domeniul arhitecturii şi construcţiilor civile1
147Producţia articolelor din material plastic1
148Alte activităţi recreative1
149Construcţii de gospodărire a apelor1
150Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
151Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
152Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
153Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
154Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
155Apicultura1
156Fabricarea altor articole finite din metal1
157Alte servicii de cazare1
158Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
159Lucrări de construcţii1
160Fabricarea plăcilor, benzilor, fîşiilor, tuburilor, profilurilor din material plastic1
161Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
162Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
163Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
164Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
165Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
166Fabricarea produselor metalice prin metoda metalurgiei pulberilor1
167Transporturi rutiere de mărfuri1
168Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
169Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
170Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele1
171Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
172Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
173Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
174Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
175Fabricarea produselor ceramice refractare1
176Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
177Transporturi cu autobuze1
178Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
< Inapoi 101 - 178 din 178