Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hiliuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
5Baruri7
6Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage6
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
9Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
12Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
17Transporturi rutiere de mărfuri3
18Creşterea bovinelor3
19Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
20Fabricarea produselor de morărit3
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
22Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
23Comerţul cu amănuntul al textilelor2
24Cultura vegetală2
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
26Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
27Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
28Comerţul cu amănuntul ambulant2
29Creşterea animalelor2
30Servicii pentru agricultură2
31COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
32Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
33Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
34Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
35Alte activităţi recreative2
36Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
37Fabricarea betonului1
38Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
39SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
40Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
41Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
42Distribuţia de filme cinematografice şi video1
43Lucrări de construcţii1
44Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
45Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
46Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
47Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
48Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
49Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
50Activităţi de concerte1
51Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
52Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
53Fabricarea făinii1
54Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
55Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri1
56Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
57Creşterea păsărilor1
58Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
59Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului1
60Alte activităţi de servicii individuale1
61Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
62Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
63Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
64Lucrări de tîmplărie şi dulgherie1
65Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
66Cultura legumelor şi a seminţelor1
67Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
68Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
69Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
70Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
71Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
72Producţia cărnii1
73Activităţi legate de băncile de date1
74Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
75Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
76Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
77Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
78Activităţi veterinare1
79Creşterea altor specii de animale1
80Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
81Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
82Fabricarea crupelor1
83Activităţi de întreţinere corporală1
84Producerea ouălor1
85Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
86Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
87Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
88Proiecţia de filme cinematografice1
89Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
90Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
91Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
92Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
93Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
94Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor1
95Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
96Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
97Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
98Alte transporturi terestre de călători1
99Producţia cărnii de pasăre1
100Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
1 - 100 din 105 Inainte >