Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hiliuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
5Baruri7
6Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage6
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
8Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate5
10Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
11Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
12Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
14Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Fabricarea produselor de morărit3
17Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
18Transporturi rutiere de mărfuri3
19Creşterea bovinelor3
20Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
21Comerţul cu amănuntul ambulant2
22Creşterea animalelor2
23COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
24Servicii pentru agricultură2
25Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
26Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
27Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
28Alte activităţi recreative2
29Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
30Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
32Comerţul cu amănuntul al textilelor2
33Cultura vegetală2
34Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
35Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
36Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
37Creşterea altor specii de animale1
38Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
39Activităţi veterinare1
40Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
41Fabricarea crupelor1
42Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
43Activităţi de întreţinere corporală1
44Producerea ouălor1
45Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
46Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
47Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
48Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
49Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
50Proiecţia de filme cinematografice1
51Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
52Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor1
53Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
54Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
55Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
56Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
57Alte transporturi terestre de călători1
58Producţia cărnii de pasăre1
59Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
60Lucrări de tencuire1
61Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
62Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
63Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
64Prelucrarea şi conservarea cartofului1
65Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
66Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
67SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
68Fabricarea betonului1
69Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
70Distribuţia de filme cinematografice şi video1
71Lucrări de construcţii1
72Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
73Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
74Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
75Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
76Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
77Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
78Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
79Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
80Fabricarea făinii1
81Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
82Activităţi de concerte1
83Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri1
84Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
85Creşterea păsărilor1
86Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
87Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
88Alte activităţi de servicii individuale1
89Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
90Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
91Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului1
92Lucrări de tîmplărie şi dulgherie1
93Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
94Cultura legumelor şi a seminţelor1
95Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
96Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
97Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
98Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
99Producţia cărnii1
100Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
1 - 100 din 105 Inainte >