Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hiliuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
5Baruri7
6Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage6
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
8Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate5
10Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
12Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Creşterea bovinelor3
17Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
18Fabricarea produselor de morărit3
19Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
20Transporturi rutiere de mărfuri3
21Cultura vegetală2
22Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
23Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
24Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
25Comerţul cu amănuntul ambulant2
26Creşterea animalelor2
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
28Servicii pentru agricultură2
29Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
30Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
31Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
32Alte activităţi recreative2
33Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
34Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
35Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
36Comerţul cu amănuntul al textilelor2
37Activităţi de concerte1
38Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
39Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
40Fabricarea făinii1
41Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
42Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri1
43Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
44Creşterea păsărilor1
45Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
46Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
47Alte activităţi de servicii individuale1
48Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
49Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
50Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului1
51Lucrări de tîmplărie şi dulgherie1
52Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
53Cultura legumelor şi a seminţelor1
54Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
55Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
56Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
57Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
58Producţia cărnii1
59Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
60Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
61Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
62Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
63Activităţi legate de băncile de date1
64Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
65Creşterea altor specii de animale1
66Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
67Activităţi veterinare1
68Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
69Fabricarea crupelor1
70Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
71Activităţi de întreţinere corporală1
72Producerea ouălor1
73Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
74Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
75Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
76Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
77Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
78Proiecţia de filme cinematografice1
79Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
80Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor1
81Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
82Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
83Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
84Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
85Alte transporturi terestre de călători1
86Producţia cărnii de pasăre1
87Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
88Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
89Lucrări de tencuire1
90Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
91Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
92Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
93Prelucrarea şi conservarea cartofului1
94Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
95SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
96Fabricarea betonului1
97Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
98Distribuţia de filme cinematografice şi video1
99Lucrări de construcţii1
100Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
1 - 100 din 105 Inainte >