Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hiliuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
4Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
5Baruri7
6Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage6
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
9Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
12Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
17Transporturi rutiere de mărfuri3
18Creşterea bovinelor3
19Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
20Fabricarea produselor de morărit3
21Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
22Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
23Alte activităţi recreative2
24Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
25Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
26Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
27Comerţul cu amănuntul al textilelor2
28Cultura vegetală2
29Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
30Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
31Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
32Comerţul cu amănuntul ambulant2
33Creşterea animalelor2
34COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
35Servicii pentru agricultură2
36Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
37Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
38Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor1
39Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
40Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
41Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
42Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
43Alte transporturi terestre de călători1
44Producţia cărnii de pasăre1
45Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
46Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
47Lucrări de tencuire1
48Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
49Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
50Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
51Prelucrarea şi conservarea cartofului1
52Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
53SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
54Fabricarea betonului1
55Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
56Distribuţia de filme cinematografice şi video1
57Lucrări de construcţii1
58Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
59Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
60Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
61Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
62Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
63Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
64Activităţi de concerte1
65Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
66Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
67Fabricarea făinii1
68Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
69Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri1
70Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
71Creşterea păsărilor1
72Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
73Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
74Alte activităţi de servicii individuale1
75Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
76Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
77Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului1
78Lucrări de tîmplărie şi dulgherie1
79Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
80Cultura legumelor şi a seminţelor1
81Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
82Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
83Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
84Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
85Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
86Producţia cărnii1
87Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
88Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
89Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
90Activităţi legate de băncile de date1
91Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
92Activităţi veterinare1
93Creşterea altor specii de animale1
94Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
95Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
96Fabricarea crupelor1
97Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
98Activităţi de întreţinere corporală1
99Producerea ouălor1
100Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
1 - 100 din 105 Inainte >