Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hiliuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
5Baruri7
6Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage6
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
8Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate5
10Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
12Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
17Fabricarea produselor de morărit3
18Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
19Transporturi rutiere de mărfuri3
20Creşterea bovinelor3
21Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
22Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
23Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
24Comerţul cu amănuntul ambulant2
25Creşterea animalelor2
26Servicii pentru agricultură2
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
28Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
29Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
30Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
31Alte activităţi recreative2
32Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
33Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
34Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
35Comerţul cu amănuntul al textilelor2
36Cultura vegetală2
37Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
38Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri1
39Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
40Creşterea păsărilor1
41Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
42Alte activităţi de servicii individuale1
43Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
44Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
45Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului1
46Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
47Lucrări de tîmplărie şi dulgherie1
48Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
49Cultura legumelor şi a seminţelor1
50Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
51Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
52Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
53Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
54Producţia cărnii1
55Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
56Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
57Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
58Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
59Activităţi legate de băncile de date1
60Activităţi veterinare1
61Creşterea altor specii de animale1
62Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
63Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
64Fabricarea crupelor1
65Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
66Activităţi de întreţinere corporală1
67Producerea ouălor1
68Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
69Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
70Proiecţia de filme cinematografice1
71Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
72Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
73Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
74Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
75Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
76Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
77Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor1
78Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
79Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
80Alte transporturi terestre de călători1
81Producţia cărnii de pasăre1
82Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
83Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
84Prelucrarea şi conservarea cartofului1
85Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
86Lucrări de tencuire1
87Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
88Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
89Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
90SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
91Fabricarea betonului1
92Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
93Distribuţia de filme cinematografice şi video1
94Lucrări de construcţii1
95Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
96Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
97Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
98Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
99Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
100Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
1 - 100 din 105 Inainte >