Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Catranîc

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
2Baruri12
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun11
5Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
6Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii7
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe7
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
10Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată4
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
12Transporturi rutiere de mărfuri4
13Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
14Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
15Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne3
16Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
17Creşterea animalelor3
18Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare3
19Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
20Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
21Servicii pentru agricultură3
22Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
23Creşterea bovinelor2
24Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
25Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
26Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
27Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
28Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
29Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
30Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
31Cultura vegetală2
32Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
33Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
34Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
35Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
36Cultura fructelor2
37Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
38Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
39Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
40Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
41Telecomunicaţii1
42Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
43Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
44Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
45Fabricarea produselor de morărit1
46Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
47Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
48Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
49Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
51Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
52Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
53Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
54Creşterea producţiei de pepinieră1
55Alte activităţi sportive1
56Creşterea păsărilor1
57Activităţi ale instituţiilor de cultură tip club1
58Activităţi de secretariat şi traducere1
59Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
60Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
61Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
62Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
63Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
64Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
65Fabricarea aparatelor pentru medicină, medicină veterinară şi cercetări ştiinţifice1
66Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
67Creşterea altor specii de animale1
68Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
69Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri1
70Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
71Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
72Alte activităţi recreative1
73Producerea ouălor1
74Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
75Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive1
76Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
77Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
78Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
79Cultura florilor şi seminceră1