Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Veche

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte11
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
4COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE9
5Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei9
6Baruri8
7Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
11Creşterea animalelor4
12Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
13Transporturi rutiere de mărfuri3
14Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
15Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
16Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor3
17Producţia de mobilier3
18Restaurante3
19Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
20Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
21Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
22Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
23Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
24Alte activităţi legate de tehnica de calcul3
25Alte activităţi recreative3
26Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
27Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
28Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
29Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii2
30Activităţi de întreţinere corporală2
31Proiecţia de filme cinematografice2
32Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
33Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
34Telecomunicaţii2
35Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
36Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
37Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
38Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
39Servicii de expediere şi transport2
40Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
41Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
42Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
43Creşterea bovinelor2
44Alte activităţi sportive2
45Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
46Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
47Activităţi de radio şi televiziune1
48Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
49Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
50Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
51Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar1
52Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
53Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
54Construcţii inginereşti civile1
55Activităţi veterinare1
56Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
57Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
58Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile1
59Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
60Activităţi de secretariat şi traducere1
61Servicii pentru agricultură1
62Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice1
63Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
64Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
65Comerţul cu amănuntul ambulant1
66Fabricarea articolelor decorative din lemn1
67Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
68Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
69Prelucrarea şi conservarea cartofului1
70Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
71Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
72Activităţi de postă electronică1
73Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
74Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
75Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
76Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
77Lucrări de tîmplărie1
78Fabricarea încălţămintei1
79FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
80Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
81Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
82Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
83Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
84Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
85Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
86Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
87Tipărire şi activităţi anexe1
88Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
89Cultura fructelor1
90Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase1
91Fabricarea articolelor din lemn1
92Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
93Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1