Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Veche

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte11
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
4Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei9
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE9
6Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
7Baruri8
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
9Creşterea animalelor4
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
12Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
15Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
16Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
17Alte activităţi legate de tehnica de calcul3
18Alte activităţi recreative3
19Transporturi rutiere de mărfuri3
20Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
22Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
23Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor3
24Producţia de mobilier3
25Restaurante3
26Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
27Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
28Telecomunicaţii2
29Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
30Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
31Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
32Servicii de expediere şi transport2
33Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
34Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
35Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
36Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
37Creşterea bovinelor2
38Alte activităţi sportive2
39Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
41Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
42Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
43Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
44Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii2
45Activităţi de întreţinere corporală2
46Proiecţia de filme cinematografice2
47Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
48Prelucrarea şi conservarea cartofului1
49Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
50Activităţi de postă electronică1
51Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
52Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
53Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
54Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
55Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
56Lucrări de tîmplărie1
57Fabricarea încălţămintei1
58FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
59Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
60Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
61Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
62Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
63Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
64Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
65Tipărire şi activităţi anexe1
66Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
67Cultura fructelor1
68Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
69Fabricarea articolelor din lemn1
70Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
71Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
72Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase1
73Activităţi de radio şi televiziune1
74Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
75Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
76Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
77Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar1
78Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
79Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
80Construcţii inginereşti civile1
81Activităţi veterinare1
82Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
83Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
84Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile1
85Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
86Activităţi de secretariat şi traducere1
87Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice1
88Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
89Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
90Servicii pentru agricultură1
91Fabricarea articolelor decorative din lemn1
92Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
93Comerţul cu amănuntul ambulant1