Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Veche

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte11
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
4COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE9
5Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei9
6Baruri8
7Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
9Creşterea animalelor4
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
13Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor3
14Restaurante3
15Producţia de mobilier3
16Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
17Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
18Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
20Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
21Alte activităţi recreative3
22Alte activităţi legate de tehnica de calcul3
23Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
24Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
25Transporturi rutiere de mărfuri3
26Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
27Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
28Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii2
29Activităţi de întreţinere corporală2
30Proiecţia de filme cinematografice2
31Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
32Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
33Telecomunicaţii2
34Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
35Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
36Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
37Servicii de expediere şi transport2
38Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
39Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
40Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
41Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
42Creşterea bovinelor2
43Alte activităţi sportive2
44Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
45Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
46Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
47Construcţii inginereşti civile1
48Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
49Activităţi veterinare1
50Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
51Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile1
52Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
53Activităţi de secretariat şi traducere1
54Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
55Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice1
56Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
57Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
58Servicii pentru agricultură1
59Fabricarea articolelor decorative din lemn1
60Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
61Comerţul cu amănuntul ambulant1
62Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
63Prelucrarea şi conservarea cartofului1
64Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
65Activităţi de postă electronică1
66Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
67Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
68Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
69Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
70Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
71Fabricarea încălţămintei1
72FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
73Lucrări de tîmplărie1
74Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
75Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
76Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
77Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
78Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
79Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
80Tipărire şi activităţi anexe1
81Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
82Cultura fructelor1
83Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
84Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
85Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
86Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase1
87Fabricarea articolelor din lemn1
88Activităţi de radio şi televiziune1
89Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
90Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
91Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar1
92Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
93Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1