Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Veche

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte11
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
4Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei9
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE9
6Baruri8
7Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun8
8Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
9Creşterea animalelor4
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
12Restaurante3
13Producţia de mobilier3
14Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
17Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
18Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
19Alte activităţi legate de tehnica de calcul3
20Alte activităţi recreative3
21Transporturi rutiere de mărfuri3
22Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
24Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
25Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor3
26Activităţi de întreţinere corporală2
27Proiecţia de filme cinematografice2
28Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
29Telecomunicaţii2
30Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
31Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
32Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
33Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
34Servicii de expediere şi transport2
35Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
36Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
37Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
38Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
39Creşterea bovinelor2
40Alte activităţi sportive2
41Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
42Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
43Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
44Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
45Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
46Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii2
47Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice1
48Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
49Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
50Servicii pentru agricultură1
51Fabricarea articolelor decorative din lemn1
52Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
53Comerţul cu amănuntul ambulant1
54Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
55Prelucrarea şi conservarea cartofului1
56Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
57Activităţi de postă electronică1
58Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
59Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
60Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
61Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
62Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
63Lucrări de tîmplărie1
64Fabricarea încălţămintei1
65FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
66Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
67Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
68Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
69Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
70Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
71Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
72Tipărire şi activităţi anexe1
73Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
74Cultura fructelor1
75Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
76Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
77Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
78Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase1
79Fabricarea articolelor din lemn1
80Activităţi de radio şi televiziune1
81Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
82Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
83Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
84Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar1
85Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
86Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
87Construcţii inginereşti civile1
88Activităţi veterinare1
89Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
90Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
91Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile1
92Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
93Activităţi de secretariat şi traducere1