Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hitreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
3Baruri2
4Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
5Transporturi rutiere de mărfuri2
6Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
8Colectarea deşeurilor nepericuloase1
9Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
10Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
11Alte transporturi terestre de călători1
12Depozitari1
13Fabricarea articolelor din lemn1
14Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
15Creşterea bovinelor1
16Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
17Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
18Servicii de expediere şi transport1
19Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
20Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
21Alte activităţi de servicii individuale1
22Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie1
23Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
24Cultura legumelor şi a seminţelor1
25Organizarea activităţilor de transport1
26Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
27Fabricarea altor produse chimice organice, de bază1
28Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
29Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
30Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
31Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
32Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
33Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate1
34Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
35Restaurante1
36COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
37Intermedieri în comerţul cu produse diverse1
38Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
39Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
40Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1