Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Coşerniţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
3Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate4
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
6Transporturi rutiere de mărfuri3
7Baruri3
8Reparaţii de încălţăminte2
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
10Restaurante2
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
12Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
13Activităţi veterinare2
14Alte activităţi de servicii individuale1
15Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
16Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
17Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
18Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
19Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
20Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
21Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
22Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
23Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
24Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
25Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
26Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
27Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
28Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
29Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
30Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
31Prelucrarea şi conservarea cartofului1
32Servicii pentru agricultură1
33Cultura vegetală1
34Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
35Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
36Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate1
37Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
38Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
39Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
40Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
41Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
42Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
43Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
44Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
45Fabricarea produselor de morărit1
46Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
47Alte transporturi terestre de călători1
48Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
49Fabricarea făinii1
50Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
51Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1