Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
6Servicii pentru agricultură10
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
13Servicii de expediere şi transport5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
16Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
18Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
20Restaurante4
21Creşterea animalelor4
22Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
24Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
25Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
26Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
29Depozitari3
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
31Cultura vegetală2
32Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
33Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
34Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
35Producţia cărnii2
36Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
37Cantine2
38Fabricarea făinii2
39Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
40Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
41Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
42Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
43Comerţul cu amănuntul ambulant2
44Publicitate2
45Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
46Activităţi de întreţinere corporală2
47Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
48Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
49Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
50Alte transporturi terestre de călători2
51Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
52Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
53Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
54Telecomunicaţii1
55Alte lucrări de construcţii1
56Alte activităţi recreative1
57Intermedieri pentru vînzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie şi altor articole metalice mici1
58Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
59Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
60Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
61Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
62Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
63Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
64Cultura fructelor1
65Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
66Creşterea bovinelor de lapte1
67Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
68Reparaţii de ceasuri1
69Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
70Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
71Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete1
72Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
73Producţia cărnii de pasăre1
74Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
75Construcţii de gospodărire a apelor1
76Activităţi de ambalare1
77Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
78Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
79Extracţia pietrei pentru construcţii1
80Comerţul cu amănuntul al mobilei1
81Producţia de ambalaje din lemn1
82Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
83Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
84Lucrări de terasament1
85Fabricarea crupelor1
86Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
87Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
88Pregătirea terenului pentru construcţii1
89Creşterea păsărilor1
90AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
91Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
92Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
93Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
94Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
95Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
96Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
97Fabricarea produselor de morărit1
98Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
99Creşterea bovinelor1
100Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
1 - 100 din 138 Inainte >