Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
6Servicii pentru agricultură10
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
13Servicii de expediere şi transport5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
16Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
18Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
20Restaurante4
21Creşterea animalelor4
22Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
24Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
25Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
26Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
29Depozitari3
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
31Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
32Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
33Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
34Producţia cărnii2
35Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
36Cantine2
37Fabricarea făinii2
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
39Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
40Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
41Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
42Comerţul cu amănuntul ambulant2
43Publicitate2
44Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
45Activităţi de întreţinere corporală2
46Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
47Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
48Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
49Alte transporturi terestre de călători2
50Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
51Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
52Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
53Cultura vegetală2
54Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
55Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
56Cultura fructelor1
57Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
58Creşterea bovinelor de lapte1
59Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
60Reparaţii de ceasuri1
61Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
62Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
63Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete1
64Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
65Producţia cărnii de pasăre1
66Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
67Construcţii de gospodărire a apelor1
68Activităţi de ambalare1
69Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
70Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
71Extracţia pietrei pentru construcţii1
72Comerţul cu amănuntul al mobilei1
73Producţia de ambalaje din lemn1
74Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
75Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
76Lucrări de terasament1
77Fabricarea crupelor1
78Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
79Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
80Pregătirea terenului pentru construcţii1
81Creşterea păsărilor1
82AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
83Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
84Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
85Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
86Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
87Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
88Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
89Fabricarea produselor de morărit1
90Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
91Creşterea bovinelor1
92Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
93Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
94Creşterea altor bovine1
95Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
96Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
97Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
98Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
99Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
100Transporturi urbane terestre1
1 - 100 din 138 Inainte >