Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
6Servicii pentru agricultură10
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12Servicii de expediere şi transport5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
18Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
19Restaurante4
20Creşterea animalelor4
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
22Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
24Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
26Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
27Depozitari3
28Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
29Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
30Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
31Producţia cărnii2
32Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
33Cantine2
34Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
35Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
36Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
37Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
38Fabricarea făinii2
39Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
40Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
41Comerţul cu amănuntul ambulant2
42Activităţi de întreţinere corporală2
43Publicitate2
44Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
45Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
46Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
47Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
48Alte transporturi terestre de călători2
49Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
50Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
51Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
52Cultura vegetală2
53Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
54Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
55Reparaţii de ceasuri1
56Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
57Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete1
58Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
59Producţia cărnii de pasăre1
60Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
61Construcţii de gospodărire a apelor1
62Activităţi de ambalare1
63Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
64Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
65Extracţia pietrei pentru construcţii1
66Comerţul cu amănuntul al mobilei1
67Producţia de ambalaje din lemn1
68Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
69Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
70Lucrări de terasament1
71Fabricarea crupelor1
72Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
73Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
74Pregătirea terenului pentru construcţii1
75Creşterea păsărilor1
76Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
77Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
78Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
79Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
80Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
81Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
82AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
83Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
84Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
85Creşterea bovinelor1
86Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
87Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
88Creşterea altor bovine1
89Fabricarea produselor de morărit1
90Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
91Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
92Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
93Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
94Transporturi urbane terestre1
95Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
96Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
97Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
98Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
99Alte activităţi de expediere şi transport1
100Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
1 - 100 din 138 Inainte >