Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
5Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Servicii pentru agricultură10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12Servicii de expediere şi transport5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
18Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
19Restaurante4
20Creşterea animalelor4
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
22Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
24Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
26Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
27Depozitari3
28Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
29Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
30Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
31Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
32Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
33Comerţul cu amănuntul ambulant2
34Activităţi de întreţinere corporală2
35Publicitate2
36Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
37Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
38Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
39Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
40Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
41Alte transporturi terestre de călători2
42Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
43Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
44Cultura vegetală2
45Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
46Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
47Cantine2
48Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
49Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
50Producţia cărnii2
51Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
52Fabricarea făinii2
53Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
54Activităţi de ambalare1
55Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
56Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
57Construcţii de gospodărire a apelor1
58Producţia de ambalaje din lemn1
59Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
60Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
61Extracţia pietrei pentru construcţii1
62Comerţul cu amănuntul al mobilei1
63Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
64Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
65Pregătirea terenului pentru construcţii1
66Creşterea păsărilor1
67Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
68Lucrări de terasament1
69Fabricarea crupelor1
70Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
71Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
72Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
73AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
74Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
75Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
76Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
77Creşterea bovinelor1
78Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
79Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
80Creşterea altor bovine1
81Fabricarea produselor de morărit1
82Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
83Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
84Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
85Transporturi urbane terestre1
86Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
87Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
88Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
89Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
90Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
91Alte activităţi de expediere şi transport1
92Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
93Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
94Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
95Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
96Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
97Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
98Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
99Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
100Activităţi veterinare1
1 - 100 din 138 Inainte >