Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
6Servicii pentru agricultură10
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12Servicii de expediere şi transport5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
16Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
18Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
20Restaurante4
21Creşterea animalelor4
22Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
24Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
25Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
26Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
29Depozitari3
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
31Cultura vegetală2
32Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
33Producţia cărnii2
34Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
35Cantine2
36Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
37Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
39Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
40Fabricarea făinii2
41Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
42Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
43Comerţul cu amănuntul ambulant2
44Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
45Activităţi de întreţinere corporală2
46Publicitate2
47Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
48Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
49Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
50Alte transporturi terestre de călători2
51Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
52Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
53Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
54Alte activităţi recreative1
55Intermedieri pentru vînzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie şi altor articole metalice mici1
56Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
57Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
58Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
59Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
60Telecomunicaţii1
61Alte lucrări de construcţii1
62Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
63Cultura fructelor1
64Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
65Creşterea bovinelor de lapte1
66Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
67Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
68Reparaţii de ceasuri1
69Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
70Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete1
71Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
72Producţia cărnii de pasăre1
73Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
74Construcţii de gospodărire a apelor1
75Activităţi de ambalare1
76Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
77Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
78Extracţia pietrei pentru construcţii1
79Comerţul cu amănuntul al mobilei1
80Producţia de ambalaje din lemn1
81Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
82Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
83Lucrări de terasament1
84Fabricarea crupelor1
85Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
86Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
87Pregătirea terenului pentru construcţii1
88Creşterea păsărilor1
89Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
90Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
91Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
92Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
93Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
94Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
95AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
96Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
97Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
98Creşterea bovinelor1
99Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
100Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
1 - 100 din 138 Inainte >