Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
5Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
6Servicii pentru agricultură10
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12Servicii de expediere şi transport5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
18Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
19Restaurante4
20Creşterea animalelor4
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
22Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
24Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
26Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
27Depozitari3
28Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
29Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
30Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
31Fabricarea făinii2
32Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
33Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
34Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
35Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
36Comerţul cu amănuntul ambulant2
37Publicitate2
38Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
39Activităţi de întreţinere corporală2
40Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
41Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
42Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
43Alte transporturi terestre de călători2
44Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
45Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
46Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
47Cultura vegetală2
48Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
49Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
50Producţia cărnii2
51Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
52Cantine2
53Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
54Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
55Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete1
56Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
57Producţia cărnii de pasăre1
58Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
59Construcţii de gospodărire a apelor1
60Activităţi de ambalare1
61Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
62Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
63Extracţia pietrei pentru construcţii1
64Comerţul cu amănuntul al mobilei1
65Producţia de ambalaje din lemn1
66Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
67Lucrări de terasament1
68Fabricarea crupelor1
69Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
70Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
71Pregătirea terenului pentru construcţii1
72Creşterea păsărilor1
73Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
74AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
75Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
76Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
78Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
79Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
80Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
81Fabricarea produselor de morărit1
82Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
83Creşterea bovinelor1
84Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
85Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
86Creşterea altor bovine1
87Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
88Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
89Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
90Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
91Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
92Transporturi urbane terestre1
93Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
94Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
95Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
96Alte activităţi de expediere şi transport1
97Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
98Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
99Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
100Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
1 - 100 din 138 Inainte >