Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Camencii

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri20
2Baruri15
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte13
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
5Întreţinerea şi repararea autovehiculelor11
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
7Servicii pentru agricultură10
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor8
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
11Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere6
12Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Servicii de expediere şi transport5
15Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
16Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
17Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
18Restaurante4
19Creşterea animalelor4
20Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri4
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
22Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale4
23Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
24Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
25Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
26Depozitari3
27Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
28Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
29Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
30Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii3
31Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
32Comerţul cu amănuntul ambulant2
33Publicitate2
34Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
35Activităţi de întreţinere corporală2
36Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
37Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
38Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
39Alte transporturi terestre de călători2
40Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse2
41Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii2
42Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
43Cultura vegetală2
44Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
45Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
46Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
47Producţia cărnii2
48Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
49Cantine2
50Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
51Fabricarea făinii2
52Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
53Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
54Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
55Lucrări de terasament1
56Fabricarea crupelor1
57Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
58Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
59Pregătirea terenului pentru construcţii1
60Creşterea păsărilor1
61AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
62Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
63Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
64Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
65Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
66Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
67Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
68Fabricarea produselor de morărit1
69Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
70Creşterea bovinelor1
71Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
72Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
73Creşterea altor bovine1
74Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
75Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
76Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
77Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
78Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
79Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale1
80Transporturi urbane terestre1
81Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
82Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
83Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
84Alte activităţi de expediere şi transport1
85Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
86Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
87Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
88Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
89Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
90Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
91Creşterea păsărilor1
92Extracţia pietrei calcaroase, a ghipsului şi cretei1
93Comerţul cu amănuntul al aparatelor de radio şi televiziune1
94Activităţi veterinare1
95Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
96Construcţii inginereşti civile1
97Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
98Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
99Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
100Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
1 - 100 din 138 Inainte >