Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
9Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
11Servicii pentru agricultură3
12Fabricarea berii2
13Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
15Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
16Alte activităţi recreative2
17Alte transporturi terestre de călători2
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
19Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
20Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
21Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
22Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
23Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
24COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
25Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
26Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
27Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
28Creşterea animalelor2
29Activităţi de întreţinere corporală2
30Cultura legumelor şi a seminţelor1
31Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
32Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
33Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
34Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
35Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
36Fabricarea făinii1
37Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
38Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
39Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
40Depozitari1
41Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
42Construcţii generale de clădiri1
43Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
44Practica medicală1
45Activităţi veterinare1
46Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
47Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
48Producţia cărnii1
49Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
50Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
51Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
52Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
53Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
54Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
55Servicii de expediere şi transport1
56Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
57Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
58Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
59Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
60Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
61Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
62Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
63Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
64Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
65Alte specializări în cultura plantelor1
66Manipulări şi depozitări1
67Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
68Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
69Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
70Construcţii inginereşti civile1
71Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
72Reparaţii de încălţăminte1
73Activităţi de creditare1
74Creşterea bovinelor1
75Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
76Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
77Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
78Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
79Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
80Fabricarea produselor de morărit1
81Exploatarea carierelor de piatră1
82Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
83Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
84Cultura vegetală1
85Transporturi cu autobuze1
86Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1