Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Servicii pentru agricultură3
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
12Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
13Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
14Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
15Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
16COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
17Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
18Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
19Creşterea animalelor2
20Activităţi de întreţinere corporală2
21Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
22Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
23Fabricarea berii2
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
25Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
26Alte activităţi recreative2
27Alte transporturi terestre de călători2
28Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
29Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
30Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
31Servicii de expediere şi transport1
32Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
33Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
34Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
35Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
36Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
37Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
38Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
39Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
40Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
41Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
42Manipulări şi depozitări1
43Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
44Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
45Alte specializări în cultura plantelor1
46Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
47Construcţii inginereşti civile1
48Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
49Reparaţii de încălţăminte1
50Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
51Creşterea bovinelor1
52Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
53Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
54Activităţi de creditare1
55Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
56Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
57Fabricarea produselor de morărit1
58Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
59Exploatarea carierelor de piatră1
60Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
61Cultura vegetală1
62Transporturi cu autobuze1
63Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
64Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
65Cultura legumelor şi a seminţelor1
66Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
67Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
68Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
69Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
70Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
71Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
72Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
73Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
74Fabricarea făinii1
75Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
76Construcţii generale de clădiri1
77Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
78Practica medicală1
79Depozitari1
80Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
81Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
82Activităţi veterinare1
83Producţia cărnii1
84Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
85Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
86Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1