Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
11Servicii pentru agricultură3
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
13Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
14Alte activităţi recreative2
15Alte transporturi terestre de călători2
16Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
17Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
18Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
19Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
20Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
21Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
22COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
23Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
24Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
25Creşterea animalelor2
26Activităţi de întreţinere corporală2
27Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
28Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
29Fabricarea berii2
30Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
31Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
32Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
33Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
34Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
35Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
36Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
37Fabricarea făinii1
38Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
39Construcţii generale de clădiri1
40Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
41Practica medicală1
42Depozitari1
43Activităţi veterinare1
44Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
45Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
46Producţia cărnii1
47Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
48Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
49Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
50Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
51Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
52Servicii de expediere şi transport1
53Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
54Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
55Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
56Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
57Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
58Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
59Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
60Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
61Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
62Alte specializări în cultura plantelor1
63Manipulări şi depozitări1
64Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
65Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
66Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
67Construcţii inginereşti civile1
68Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
69Reparaţii de încălţăminte1
70Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
71Activităţi de creditare1
72Creşterea bovinelor1
73Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
74Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
75Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
76Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
77Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
78Fabricarea produselor de morărit1
79Exploatarea carierelor de piatră1
80Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
81Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
82Cultura vegetală1
83Transporturi cu autobuze1
84Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
85Cultura legumelor şi a seminţelor1
86Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1