Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
7Baruri5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
11Servicii pentru agricultură3
12Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
15Creşterea animalelor2
16Activităţi de întreţinere corporală2
17Fabricarea berii2
18Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
19Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
20Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
21Alte activităţi recreative2
22Alte transporturi terestre de călători2
23Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
24Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
25Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
26Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
27Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
29COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
30Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
31Fabricarea produselor de morărit1
32Exploatarea carierelor de piatră1
33Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
34Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
35Cultura vegetală1
36Transporturi cu autobuze1
37Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
38Cultura legumelor şi a seminţelor1
39Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
40Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
42Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
43Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
44Fabricarea făinii1
45Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
46Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
47Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
48Depozitari1
49Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
50Construcţii generale de clădiri1
51Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
52Practica medicală1
53Activităţi veterinare1
54Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
55Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
56Producţia cărnii1
57Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
58Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
59Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
60Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
61Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
62Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
63Servicii de expediere şi transport1
64Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
65Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
66Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
67Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
68Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
69Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
70Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
71Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
72Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
73Alte specializări în cultura plantelor1
74Manipulări şi depozitări1
75Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
76Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
77Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
78Construcţii inginereşti civile1
79Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
80Reparaţii de încălţăminte1
81Activităţi de creditare1
82Creşterea bovinelor1
83Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
84Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
85Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
86Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1