Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
11Servicii pentru agricultură3
12Alte transporturi terestre de călători2
13Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
14Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
15Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
16Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
17Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
18COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
19Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
20Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
21Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
22Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
23Creşterea animalelor2
24Activităţi de întreţinere corporală2
25Fabricarea berii2
26Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
27Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
28Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
29Alte activităţi recreative2
30Activităţi veterinare1
31Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
32Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
33Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
34Producţia cărnii1
35Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
36Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
37Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
38Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
39Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
40Servicii de expediere şi transport1
41Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
42Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
43Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
45Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
46Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
47Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
48Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
49Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
50Alte specializări în cultura plantelor1
51Manipulări şi depozitări1
52Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
53Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
54Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
55Construcţii inginereşti civile1
56Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
57Reparaţii de încălţăminte1
58Activităţi de creditare1
59Creşterea bovinelor1
60Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
61Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
62Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
63Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
64Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
65Fabricarea produselor de morărit1
66Exploatarea carierelor de piatră1
67Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
68Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
69Cultura vegetală1
70Transporturi cu autobuze1
71Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
72Cultura legumelor şi a seminţelor1
73Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
74Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
75Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
76Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
77Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
78Fabricarea făinii1
79Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
80Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
81Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
82Practica medicală1
83Depozitari1
84Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
85Construcţii generale de clădiri1
86Captarea, epurarea şi distribuţia apei1