Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
11Servicii pentru agricultură3
12Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
13Creşterea animalelor2
14Activităţi de întreţinere corporală2
15Fabricarea berii2
16Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
18Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
19Alte activităţi recreative2
20Alte transporturi terestre de călători2
21Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
22Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
23Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
24Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
25Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
26Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
28Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
29Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
30Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
31Exploatarea carierelor de piatră1
32Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
33Cultura vegetală1
34Transporturi cu autobuze1
35Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
36Cultura legumelor şi a seminţelor1
37Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
38Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
39Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
40Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
41Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
42Fabricarea făinii1
43Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
45Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
46Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
47Practica medicală1
48Depozitari1
49Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
50Construcţii generale de clădiri1
51Activităţi veterinare1
52Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
53Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
54Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
55Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
56Producţia cărnii1
57Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
58Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
59Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
60Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
61Servicii de expediere şi transport1
62Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
63Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
64Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
65Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
66Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
67Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
68Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
69Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
70Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
71Alte specializări în cultura plantelor1
72Manipulări şi depozitări1
73Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
74Reparaţii de încălţăminte1
75Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
76Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
77Construcţii inginereşti civile1
78Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
79Activităţi de creditare1
80Creşterea bovinelor1
81Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
82Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
83Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
84Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
85Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
86Fabricarea produselor de morărit1