Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gura Căinarului

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
3Transporturi rutiere de mărfuri9
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun8
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
6Baruri5
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
8Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
10Servicii pentru agricultură3
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
12Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare2
13Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
14Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
15COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
16Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
17Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
18Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
20Creşterea animalelor2
21Activităţi de întreţinere corporală2
22Fabricarea berii2
23Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
25Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
26Alte activităţi recreative2
27Alte transporturi terestre de călători2
28Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
29Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
30Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
31Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
32Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
33Servicii de expediere şi transport1
34Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
35Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
36Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
37Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
38Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
39Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
40Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
41Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
42Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
43Alte specializări în cultura plantelor1
44Manipulări şi depozitări1
45Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
46Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
47Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
48Construcţii inginereşti civile1
49Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
50Reparaţii de încălţăminte1
51Activităţi de creditare1
52Creşterea bovinelor1
53Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
54Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
55Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
56Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
57Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
58Fabricarea produselor de morărit1
59Exploatarea carierelor de piatră1
60Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
61Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
62Cultura vegetală1
63Transporturi cu autobuze1
64Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
65Cultura legumelor şi a seminţelor1
66Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
67Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
68Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
69Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
70Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
71Fabricarea făinii1
72Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
73Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
74Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
75Practica medicală1
76Depozitari1
77Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
78Construcţii generale de clădiri1
79Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
80Activităţi veterinare1
81Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
82Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
83Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
84Producţia cărnii1
85Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
86Cantine şi desfacerea alimentelor gata1