Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Izvoare

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Baruri7
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
7Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
9Servicii pentru agricultură3
10Cultura vegetală3
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
12Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
13Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
14Creşterea animalelor2
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
16Fabricarea produselor de morărit2
17Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
19Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
21Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
22Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
23Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
25Activităţi recreative1
26Alte activităţi sportive1
27Lucrări de instalaţii electrice1
28Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
29Cantine1
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
31Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
32Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
33Captarea, tratarea şi distribuţia apei1
34Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
35Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
36Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
37Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
38Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
39Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
40Lucrări de construcţii1
41Activităţi de creditare1
42Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
43Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
44Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
45Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
46Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
47Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
48Restaurante1
49Colectarea deşeurilor nepericuloase1
50Fabricarea făinii1
51Cultura legumelor şi a seminţelor1
52Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare1
53COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
54Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
55Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
56Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
57Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
58Servicii de expediere şi transport1