Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Izvoare

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Baruri7
2Transporturi rutiere de mărfuri7
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
5Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
6Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
7Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
10Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun3
12Servicii pentru agricultură3
13Cultura vegetală3
14Creşterea animalelor2
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
16Fabricarea produselor de morărit2
17Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
19Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
20Servicii de expediere şi transport1
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
22Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
23Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
25Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
26Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
27Activităţi recreative1
28Alte activităţi sportive1
29Lucrări de instalaţii electrice1
30Cantine1
31Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
32Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
33Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
34Captarea, tratarea şi distribuţia apei1
35Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
36Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
37Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
38Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
39Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
40Activităţi de creditare1
41Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
42Lucrări de construcţii1
43Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
44Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
45Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
46Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
47Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
48Fabricarea făinii1
49Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
50Restaurante1
51Colectarea deşeurilor nepericuloase1
52Cultura legumelor şi a seminţelor1
53Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
54Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare1
55COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
56Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
57Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
58Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1