Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Prajila

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri17
2Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte16
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
5Baruri10
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate7
7Servicii pentru agricultură7
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE6
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate6
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
12Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
13Creşterea animalelor4
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri3
17Restaurante3
18Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule3
19Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
20Fabricarea produselor de morărit3
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare3
22Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
23Activităţi de întreţinere corporală2
24Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
25Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
26Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
28Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
29Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
30Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
31Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
32Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
33Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
34Activităţi veterinare2
35Alte activităţi de servicii individuale2
36Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
37Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
38Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
39Fabricarea altor articole1
40Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
41Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală1
42Publicitate1
43Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
44Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
45Creşterea bovinelor de lapte1
46Comerţul cu amănuntul ambulant1
47Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
48Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
49Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
50Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile1
51Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
52Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
53Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
54Telecomunicaţii1
55Creşterea bovinelor1
56Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate1
57Fabricarea de articole tricotate şi croşetate1
58Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor1
59Comerţ cu ridicata al animalelor vii1
60Repararea tractoarelor agricole1
61Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
62Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
63Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
64Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
65Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
66Cultura vegetală1
67Alte activităţi de expediere şi transport1
68Creşterea porcinelor1
69TRANZACŢII IMOBILIARE1
70Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
71Creşterea păsărilor1
72Depozitari1
73Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
74Alte activităţi de asistenţă medicală1
75Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
76Creşterea altor bovine1
77Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
78Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
79Servicii de expediere şi transport1
80Comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi electronice1
81Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
82Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
83Creşterea altor specii de animale1
84Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
85Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
86Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole1
87Editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii1
88Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
89Activităţi de creditare1
90Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
91Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
92Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)1
93Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
94Producţia de panel din lemn1
95Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
96Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
97Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
98Comerţul cu autovehicule1
99Practica medicală1
100Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
1 - 100 din 101 Inainte >