Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Activităţi de întreţinere corporală2
8Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
9Servicii pentru agricultură2
10Alte activităţi de servicii individuale2
11Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
12Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
14Activităţi veterinare2
15Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
16Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
17Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
18Producţia cărnii1
19Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
20Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
21Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
22Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
23Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
24Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
25Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
26Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
27Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
28Baruri1
29Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
30Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
31Fabricarea produselor de morărit1
32Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
33Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
34Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
35Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
36Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
37Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
38Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
39Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
40Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
41Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
42Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
43Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
44Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
45Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
46Activităţi sportive1
47Restaurante1
48Transporturi urbane terestre1
49Fabricarea crupelor1
50Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
51Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
52Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
53Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
54Creşterea animalelor1
55Activităţi de întreţinere corporală1
56Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
57Fabricarea altor articole din metal1
58Creşterea altor specii de animale1
59Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1