Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Servicii pentru agricultură2
8Alte activităţi de servicii individuale2
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
11COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
12Activităţi veterinare2
13Activităţi de întreţinere corporală2
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
15Baruri1
16Fabricarea produselor de morărit1
17Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
18Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
19Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
20Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
21Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
22Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
23Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
24Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
25Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
26Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
27Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
28Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
29Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
30Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
31Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
32Activităţi sportive1
33Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
34Fabricarea crupelor1
35Restaurante1
36Transporturi urbane terestre1
37Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
38Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
39Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
40Creşterea animalelor1
41Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
42Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
43Activităţi de întreţinere corporală1
44Creşterea altor specii de animale1
45Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
46Fabricarea altor articole din metal1
47Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
48Producţia cărnii1
49Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
50Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
51Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
52Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
53Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
54Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
55Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
56Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
57Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
58Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
59Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1