Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Alte activităţi de servicii individuale2
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
11Activităţi veterinare2
12Activităţi de întreţinere corporală2
13Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
14Servicii pentru agricultură2
15Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
16Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
17Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
19Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
20Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
21Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
22Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
23Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
24Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
25Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
26Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
27Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
28Activităţi sportive1
29Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
30Transporturi urbane terestre1
31Fabricarea crupelor1
32Restaurante1
33Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
34Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
35Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
36Creşterea animalelor1
37Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
38Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
39Activităţi de întreţinere corporală1
40Creşterea altor specii de animale1
41Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
42Fabricarea altor articole din metal1
43Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
44Producţia cărnii1
45Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
46Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
47Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
48Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
49Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
50Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
51Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
52Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
53Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
54Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
55Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
56Baruri1
57Fabricarea produselor de morărit1
58Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
59Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1