Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
8Activităţi veterinare2
9Activităţi de întreţinere corporală2
10Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
11Servicii pentru agricultură2
12Alte activităţi de servicii individuale2
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
14Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
15Creşterea animalelor1
16Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
17Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
18Activităţi de întreţinere corporală1
19Creşterea altor specii de animale1
20Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
21Fabricarea altor articole din metal1
22Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
23Producţia cărnii1
24Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
25Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
26Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
27Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
28Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
29Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
30Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
31Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
32Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
33Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
34Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
35Baruri1
36Fabricarea produselor de morărit1
37Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
38Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
39Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
40Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
41Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
42Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
43Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
44Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
45Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
46Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
47Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
48Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
49Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
50Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
51Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
52Activităţi sportive1
53Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
54Transporturi urbane terestre1
55Fabricarea crupelor1
56Restaurante1
57Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
58Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
59Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1