Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Alte activităţi de servicii individuale2
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
11Activităţi veterinare2
12Activităţi de întreţinere corporală2
13Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
14Servicii pentru agricultură2
15Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
16Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
17Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
18Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
19Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
20Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
21Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
22Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
23Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
24Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
25Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
26Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
27Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
28Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
29Activităţi sportive1
30Fabricarea crupelor1
31Restaurante1
32Transporturi urbane terestre1
33Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
34Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
35Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
36Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
37Creşterea animalelor1
38Activităţi de întreţinere corporală1
39Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
40Fabricarea altor articole din metal1
41Creşterea altor specii de animale1
42Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
43Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
44Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
45Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
46Producţia cărnii1
47Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
48Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
49Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
50Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
51Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
52Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
53Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
54Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
55Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
56Baruri1
57Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
58Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
59Fabricarea produselor de morărit1