Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Activităţi de întreţinere corporală2
8Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
9Servicii pentru agricultură2
10Alte activităţi de servicii individuale2
11Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
12Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
14Activităţi veterinare2
15Creşterea altor specii de animale1
16Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
17Fabricarea altor articole din metal1
18Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
19Producţia cărnii1
20Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
21Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
22Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
23Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
25Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
26Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
27Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
28Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
29Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
30Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
31Baruri1
32Fabricarea produselor de morărit1
33Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
34Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
35Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
36Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
37Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
38Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
39Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
40Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
41Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
42Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
43Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
44Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
45Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
46Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
47Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
48Activităţi sportive1
49Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
50Transporturi urbane terestre1
51Fabricarea crupelor1
52Restaurante1
53Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
54Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
55Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
56Creşterea animalelor1
57Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
58Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
59Activităţi de întreţinere corporală1