Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Alte activităţi de servicii individuale2
8Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
11Activităţi veterinare2
12Activităţi de întreţinere corporală2
13Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
14Servicii pentru agricultură2
15Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
16Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
17Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
18Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
20Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
21Activităţi sportive1
22Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
23Transporturi urbane terestre1
24Fabricarea crupelor1
25Restaurante1
26Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
27Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
28Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
29Creşterea animalelor1
30Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
31Activităţi de întreţinere corporală1
32Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
33Creşterea altor specii de animale1
34Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
35Fabricarea altor articole din metal1
36Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
37Producţia cărnii1
38Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
39Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
40Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
41Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
42Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
43Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
44Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
45Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
46Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
47Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
48Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
49Baruri1
50Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
51Fabricarea produselor de morărit1
52Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
53Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
54Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
55Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
56Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
57Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
58Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
59Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1