Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
9Activităţi veterinare2
10Activităţi de întreţinere corporală2
11Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
12Servicii pentru agricultură2
13Alte activităţi de servicii individuale2
14Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
15Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
16Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
18Creşterea animalelor1
19Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
21Activităţi de întreţinere corporală1
22Creşterea altor specii de animale1
23Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
24Fabricarea altor articole din metal1
25Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
26Producţia cărnii1
27Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
28Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
29Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
30Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
31Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
32Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
33Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
34Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
35Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
36Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
37Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
38Baruri1
39Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
40Fabricarea produselor de morărit1
41Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
42Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
43Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
44Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
45Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
46Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
47Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
48Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
49Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
50Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
51Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
52Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
53Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
54Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
55Activităţi sportive1
56Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
57Transporturi urbane terestre1
58Fabricarea crupelor1
59Restaurante1