Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Putineşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate4
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
7Activităţi de întreţinere corporală2
8Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
9Servicii pentru agricultură2
10Alte activităţi de servicii individuale2
11Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
12Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
14Activităţi veterinare2
15Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
16Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
17Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
18Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
19Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente1
20Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
21Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
22Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
23Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
24Baruri1
25Fabricarea produselor de morărit1
26Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
28Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
29Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
30Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
31Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
32Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
33Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.1
34Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
35Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
36Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
37Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
38Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
39Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
40Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
41Activităţi sportive1
42Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
43Fabricarea crupelor1
44Restaurante1
45Transporturi urbane terestre1
46Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
47Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
48Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
49Creşterea animalelor1
50Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
51Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
52Activităţi de întreţinere corporală1
53Creşterea altor specii de animale1
54Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
55Fabricarea altor articole din metal1
56Producţia cărnii1
57Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
58Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii1
59Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1