Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ştefăneşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe7
2Transporturi rutiere de mărfuri6
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte6
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
5Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Servicii pentru agricultură3
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
9Fabricarea produselor de morărit3
10Baruri3
11Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
13Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
14Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
15Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
16Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
17Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
18Activităţi veterinare2
19Activităţi de creditare1
20Activităţi de secretariat şi traducere1
21Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
22Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
23Servicii de expediere şi transport1
24Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
25Restaurante1
26Alte transporturi terestre de călători1
27Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
28Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
29Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
30Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
31Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
32Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
33Transporturi urbane terestre1
34Fabricarea de articole tricotate şi croşetate1
35Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
36Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
37Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
38Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
39Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
40Alte lucrări de construcţii, care necesită o pregătire specială1
41Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
42Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
43Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
44COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
45Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
46Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
47Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
48Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
49Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
50Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
51Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1