Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Camenca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun11
3Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere9
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
5Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun7
6Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi7
7Transporturi rutiere de mărfuri5
8Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale5
9Alte servicii în creşterea producţiei agricole5
10Cultura fructelor4
11COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
12Baruri4
13Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri3
14Creşterea animalelor3
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
16Cultura vegetală3
17Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
19Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii3
20Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
21Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
22Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
23Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
24Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon2
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
26Servicii pentru agricultură2
27Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare2
28Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
29Fabricarea produselor de morărit2
30Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare2
31Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
32Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
33Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor2
34Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
35Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune2
36Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
37Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
38Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
39Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
40Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
41Telecomunicaţii2
42Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
43Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
44Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
45Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
46Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
47Pescuitul1
48Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate1
49Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea1
50Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
51Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
52Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
53Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole1
54Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
55Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide1
56Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
57Alte activităţi recreative1
58Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
59Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
60Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
61Asigurări pe viaţă neefectuate de stat1
62Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate1
63Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie1
64Alte transporturi terestre de călători1
65Activităţi ale altor instituţii care efectuează activităţi de testare şi analize tehnice1
66Restaurante1
67Colectarea şi tratarea apelor uzate1
68Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate1
69Extracţia nisipului şi pietrişului1
70Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
71Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
72Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
73Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate1
74Fabricarea produselor de morărit1
75Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
76Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
78Fabricarea făinii1
79Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate1
80Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
81Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
82Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
83Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
84Repararea aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică1
85Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
86Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
87Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate1
88Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat1
89Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
90Alte activităţi de servicii individuale1
91Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
92Cultura florilor şi seminceră1
93Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
94Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
95Servicii de expediere şi transport1
96Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
97Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
98Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare1
99Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
100Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
1 - 100 din 110 Inainte >