Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Duşmani

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte16
2Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii15
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
4Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe8
5Transporturi rutiere de mărfuri8
6Creşterea animalelor7
7Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete7
8Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei6
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi6
10Baruri6
11Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
13Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii5
14Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
18Comerţul cu amănuntul al textilelor4
19Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele4
20Servicii pentru agricultură3
21Cultura vegetală3
22Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
23Fabricarea produselor de morărit3
24Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
25Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
26Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb3
27Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
28Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor3
29Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte3
30Închirierea altor maşini şi echipamente3
31Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe2
32Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
33Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
34Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
35Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
36Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
37Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
38Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
39COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
40Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
41Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare2
42Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
43Alte activităţi de servicii individuale2
44Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
45Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
46Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
47Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
48Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
49Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
50Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
51AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
52Organizarea activităţilor de transport1
53Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
54Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
55Creşterea păsărilor1
56Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
57Depozitari1
58Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
59Prelucrarea brută a lemnului1
60Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
61Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
62Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
63Fabricarea utilajului zootehnic şi pentru producerea nutreţurilor1
64Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
65Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
66Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată1
67Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
68Activităţi legate de băncile de date1
69Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
70Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
71Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
72Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
73Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
74Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
75Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
76Activităţi de creditare1
77Exploatarea sistemelor de irigare şi desecare1
78Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
79Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
80Servicii de expediere şi transport1
81Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
82Creşterea bovinelor1
83Colectarea şi tratarea altor reziduuri1
84Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
85Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
86Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine1
87Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
88Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
89Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun1
90Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
91Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice1
92Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
93Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
94Activităţi în domeniul arhitecturii şi construcţiilor civile1
95Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
96Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie1
97Restaurante1
98Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
99Cultura fructelor1
100Cultura cartofului şi a materialului săditor1
1 - 100 din 112 Inainte >