Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Hîjdieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun34
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi29
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun26
4Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte25
5Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii22
6Baruri19
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei16
8Transporturi rutiere de mărfuri14
9Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă12
10Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar12
11Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii10
12Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete9
13Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe9
14Creşterea animalelor8
15Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate8
16Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri8
17Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale7
18Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei7
19COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE6
20Întreţinerea şi repararea autovehiculelor6
21Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere6
22Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio6
23Servicii pentru agricultură6
24Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor6
25Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
26Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar5
27Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice5
28Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune5
29Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii4
30Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
31Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
32Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare4
33Cultura vegetală4
34Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule4
35Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele4
36Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire4
37Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
38Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne3
39Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile3
40Activităţi de întreţinere corporală3
41Fabricarea produselor de morărit3
42Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
43Alte servicii în creşterea producţiei agricole3
44Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
45Comerţul cu amănuntul al textilelor3
46Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
47Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne3
48Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans3
49Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
50Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată3
51Activităţi de pompe funebre şi servicii similare2
52Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
53Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
54Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte2
55Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
56Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
57Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
58Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
59Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice2
60Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
61Activităţi veterinare2
62Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
63Comerţul cu ridicata al animalelor vii2
64Restaurante2
65Închirierea altor maşini şi echipamente2
66Activităţi de creditare1
67Alte activităţi recreative1
68Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
69Publicitate1
70Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
71Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
72Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)1
73Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
74Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
75Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
76Comerţul cu autovehicule1
77Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
78Producerea ouălor1
79Alte activităţi de servicii individuale1
80Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
81Cultura plantelor furajere şi a seminţelor1
82Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
83Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
84Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
85Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
86Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
87Cantine1
88Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
89Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
90Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
91Telecomunicaţii1
92Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
93Activităţi fotografice1
94Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
95Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
96Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
97Apicultura1
98Activităţi ale instituţiilor sanitaro-epidemiologice1
99Alte transporturi terestre de călători1
100Activităţi de radio şi televiziune1
1 - 100 din 132 Inainte >