Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bozieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun17
2Transporturi rutiere de mărfuri12
3Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
4Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
5Baruri7
6Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută6
7Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete6
8Creşterea animalelor5
9Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică5
10Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie5
11Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
12Servicii pentru agricultură4
13Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
14Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii4
15Alte transporturi terestre de călători4
16Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
17COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
18Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
19Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
20Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
21Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
22Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
23Comerţul cu ridicata al animalelor vii3
24Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
25Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
26Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
27Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
28Cantine3
29Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
30Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt3
31Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
32Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii2
33Servicii de expediere şi transport2
34Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
35Cultura strugurilor2
36Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii2
37Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
38Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
39Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
40Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
41Restaurante2
42Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton2
43Producţia de ambalaje din lemn2
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
45Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
46Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
47Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
48Comerţul cu amănuntul al textilelor2
49Cultura fructelor2
50Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
51Producţia de panel din lemn1
52Fabricarea produselor de morărit1
53Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
54Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
55Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
56Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
57Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
58Fabricarea altor articole1
59Cultura vegetală1
60Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
61Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum1
62Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
63Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
64Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
65Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
66Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
67Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
68Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
69Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
70Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
71Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
72Fabricarea altor articole textile1
73Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
74Lucrări de explorare prin forare şi găurire1
75Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
76Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
77Fabricarea altor produse metalice finite1
78Depozitari1
79Economia vînatului1
80Fabricarea altor articole din lemn1
81Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
82Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
83Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
84Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
85Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
86Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
87Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
88Prelucrarea brută a lemnului1
89Alte activităţi sportive1
90Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
91Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
92Producţia de mobilier1
93Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
94Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
95Practica medicală1
96Activitatea şcolilor de conducere1
97Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
98Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
99Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
100Alte activităţi de telecomunicaţii1
1 - 100 din 116 Inainte >