Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bozieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun17
2Transporturi rutiere de mărfuri12
3Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate8
4Baruri7
5Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
6Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută6
7Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete6
8Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie5
9Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
10Creşterea animalelor5
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică5
12Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii4
13Alte transporturi terestre de călători4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
16Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
17Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
18Servicii pentru agricultură4
19Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
20Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
21Comerţul cu ridicata al animalelor vii3
22Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
23Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
24Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
25Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
26Cantine3
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele3
28Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt3
29Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor3
31Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
32Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
33Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
34Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
35Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
36Restaurante2
37Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton2
38Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
39Producţia de ambalaje din lemn2
40Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
41Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
42Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
43Comerţul cu amănuntul al textilelor2
44Cultura fructelor2
45Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii2
46Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
47Cultura strugurilor2
48Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii2
49Servicii de expediere şi transport2
50Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
51Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie1
52Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
53Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
54Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
55Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
56Fabricarea altor articole textile1
57Lucrări de explorare prin forare şi găurire1
58Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
59Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
60Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
61Economia vînatului1
62Fabricarea altor articole din lemn1
63Fabricarea altor produse metalice finite1
64Depozitari1
65Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
66Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
67Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
68Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
69Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
70Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
71Prelucrarea brută a lemnului1
72Alte activităţi sportive1
73Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
74Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
75Producţia de mobilier1
76Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte1
77Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
78Practica medicală1
79Activitatea şcolilor de conducere1
80Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
81Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
82Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
83Alte activităţi de telecomunicaţii1
84Activităţi de creditare1
85Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
86Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice)1
87Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
88Comerţul cu ridicata al produselor chimice1
89Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
90Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
92Închirierea altor maşini şi echipamente1
93Creşterea producţiei de pepinieră1
94Comerţul cu ridicata al substanţelor chimice şi produselor chimice1
95Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
96Activităţi de ambalare1
97Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
98Fabricarea articolelor din lemn1
99Închirierea autoturismelor1
100Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
1 - 100 din 116 Inainte >