Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Dubovca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
2Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie3
3Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
4Creşterea păsărilor3
5Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
6Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
7Servicii pentru agricultură2
8Creşterea animalelor2
9Baruri2
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
11Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
12Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
13Transporturi rutiere de mărfuri2
14Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
15Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii1
17Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
18Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
19AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
20Producerea ouălor1
21Cultura fructelor1
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
23Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
24Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
25Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
26Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
27Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte1
28Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
29Creşterea altor specii de animale1
30Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
31Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
32Alte transporturi terestre de călători1
33Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
34Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
35Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
36Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
37COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
38Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
39Depozitari1
40Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
42Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
43Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
44Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
45Servicii de expediere şi transport1