Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Logăneşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun30
2Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor17
3Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii13
4Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
5Transporturi rutiere de mărfuri11
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri11
7Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte11
8Alte transporturi terestre de călători10
9Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun10
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate9
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor9
12Servicii pentru agricultură8
13Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio8
14Creşterea animalelor7
15Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere7
16Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule7
17Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete7
18Servicii de expediere şi transport6
19Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile6
20Alte tipuri de comerţ cu ridicata6
21Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
22Baruri6
23Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei6
24Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică5
25Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
26COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
27Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
28Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor5
29Comerţul cu amănuntul al textilelor4
30Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
31Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul4
32Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
33Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete4
34Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc4
35Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)4
36Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii4
37Creşterea bovinelor4
38Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
39Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun4
40Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars3
41Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
42Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare3
43Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
44Fabricarea articolelor din lemn3
45Închirierea altor maşini şi echipamente3
46Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne3
47Depozitari3
48Activităţi de secretariat şi traducere3
49Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne3
50Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
51Restaurante3
52COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE3
53Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii3
54Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne3
55Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar3
56Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
57Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
58Producţia de mobilier2
59Activităţi de creditare2
60Cultura vegetală2
61Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
62Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
63Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
64Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun2
65Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale2
66Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum2
67Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii2
68Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
69Producţia cărnii2
70Lucrări de terasament2
71Construcţii inginereşti civile2
72Activităţi veterinare2
73Cultura fructelor2
74Construcţii generale de clădiri2
75Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie2
76Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii2
77Fabricarea produselor de morărit2
78Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
79Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou2
80Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
81Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
82Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
83Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate1
84Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
85Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
86Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
87Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
88Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat1
89Transporturi rutiere de mărfuri1
90Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
91Practica medicală1
92Transporturi maritime şi de cabotaj1
93Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun1
94Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
95Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale1
96Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii1
97Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
98Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
99Pregătirea terenului pentru construcţii1
100Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
1 - 100 din 193 Inainte >