Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Pereni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Baruri3
5Restaurante2
6COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
7Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
8Servicii pentru agricultură2
9Cultura vegetală2
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
11Transporturi rutiere de mărfuri2
12Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
13Creşterea animalelor2
14Fabricarea produselor de morărit2
15Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
16Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
17Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
19Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
20Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
21Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
22Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
23Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
24Activităţi de întreţinere corporală1
25Creşterea bovinelor1
26Activităţi de creditare1
27Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
28Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
29Activităţi veterinare1
30Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
31Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
32Închirierea altor maşini şi echipamente1
33Comerţul cu ridicata al produselor chimice1
34Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
35Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
36Alte transporturi terestre de călători1
37Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
38Creşterea păsărilor1
39Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
40Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
41Fabricarea articolelor din lemn1
42Servicii de expediere şi transport1
43Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
44Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
45Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
46Prelucrarea brută a lemnului1
47Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1