Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Pereni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi5
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
4Baruri3
5Cultura vegetală2
6Servicii pentru agricultură2
7Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
8Transporturi rutiere de mărfuri2
9Creşterea animalelor2
10Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
11Fabricarea produselor de morărit2
12Restaurante2
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
14Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
15Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
16Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
17Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
18Creşterea bovinelor1
19Activităţi de creditare1
20Activităţi de întreţinere corporală1
21Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
22Activităţi veterinare1
23Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
24Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
25Închirierea altor maşini şi echipamente1
26Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
27Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
28Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
29Comerţul cu ridicata al produselor chimice1
30Alte transporturi terestre de călători1
31Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
32Creşterea păsărilor1
33Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
34Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
35Servicii de expediere şi transport1
36Fabricarea articolelor din lemn1
37Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
38Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
39Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
40Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
41Prelucrarea brută a lemnului1
42Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
43Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
44Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
45Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
46Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
47Comerţul cu ridicata al animalelor vii1