Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sofia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
2Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
3COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
4Servicii de expediere şi transport4
5Cultura vegetală4
6Transporturi rutiere de mărfuri4
7Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul4
8Creşterea bovinelor3
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
10Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
12COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE3
13Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri3
14Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
15Baruri3
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
17Creşterea animalelor3
18Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
19Închirierea altor maşini şi echipamente2
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
21Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
22Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
23Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
24Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
25Fabricarea produselor de tăiat2
26Servicii pentru agricultură2
27Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
28Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
29Prelucrarea şi conservarea cartofului1
30Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
31Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
32Transporturi pe căi navigabile1
33Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
34Servicii agrochimice1
35Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
36Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
37Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
38Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
39Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
40Transporturi pe calea ferată1
41Lucrări de finisare a construcţiilor1
42Comerţul cu amănuntul al textilelor1
43Închirierea altor mijloace de transport1
44Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
45Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
46Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
47Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
48Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
49Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
50Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
51Creşterea ovinelor şi caprinelor1
52Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
53Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
54Silvicultura1
55Alte transporturi terestre de călători1
56Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
57Organizarea activităţilor de transport1
58Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
59Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
60Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
61Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
62Activităţi de creditare1
63Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
64Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
65Restaurante1
66Producţia cărnii1
67Fabricarea produselor de morărit1
68FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
69Fabricarea vinului1
70Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
71Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
72Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
73Recoltarea produselor accesorii ale pădurii1
74Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
75Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1