Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sofia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
2Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
3Transporturi rutiere de mărfuri4
4Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul4
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
6Servicii de expediere şi transport4
7Cultura vegetală4
8Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri3
9Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
10Baruri3
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
12Creşterea animalelor3
13Creşterea bovinelor3
14Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
15Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
17COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE3
18Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
19Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
20Fabricarea produselor de tăiat2
21Servicii pentru agricultură2
22Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
23Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
24Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
25Închirierea altor maşini şi echipamente2
26Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
27Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
29Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
30Organizarea activităţilor de transport1
31Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
32Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
33Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
34Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
35Activităţi de creditare1
36Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
37Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
38Restaurante1
39Producţia cărnii1
40Fabricarea produselor de morărit1
41FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR1
42Fabricarea vinului1
43Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
44Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
45Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
46Recoltarea produselor accesorii ale pădurii1
47Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
48Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
49Prelucrarea şi conservarea cartofului1
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
51Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
52Transporturi pe căi navigabile1
53Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
54Servicii agrochimice1
55Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
56Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
57Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
58Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
59Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
60Transporturi pe calea ferată1
61Lucrări de finisare a construcţiilor1
62Comerţul cu amănuntul al textilelor1
63Închirierea altor mijloace de transport1
64Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
65Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
66Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
67Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
68Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
69Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
70Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
71Creşterea ovinelor şi caprinelor1
72Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
73Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
74Silvicultura1
75Alte transporturi terestre de călători1