Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Nouă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun22
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor10
5Baruri10
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate9
7Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
8Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii7
9Servicii de expediere şi transport5
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
11COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
13Servicii pentru agricultură5
14Transporturi rutiere de mărfuri5
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
17Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
19Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
20Creşterea animalelor3
21Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
22Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
23Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
24Creşterea păsărilor2
25Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
26Cultura vegetală2
27Restaurante2
28Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
29Fabricarea produselor de morărit2
30Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
31Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
32Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
33Cultura fructelor2
34Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
35Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
36Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
37Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii2
38Comerţul cu autovehicule2
39Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune2
40Activităţi fotografice1
41Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
42Comerţul cu amănuntul al textilelor1
43Fabricarea produselor de tăiat, a sculelor şi articolelor de fierărie1
44Repararea tractoarelor agricole1
45Cultura strugurilor1
46Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
47Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
48Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
49Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
51Cultura legumelor şi a seminţelor1
52Cultura cartofului şi a materialului săditor1
53Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
54Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
55Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
56Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
57Cultura florilor şi seminceră1
58Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt1
59Fabricarea produselor din metal pentru construcţii1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
61Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
62Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
63Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
64Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
65Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
66Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
67Activităţi de creditare1
68Alte transporturi terestre de călători1
69Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
70Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
71Alte activităţi de servicii individuale1
72Creşterea altor specii de animale1
73Producţia cărnii de pasăre1
74Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
75Activităţi de testări şi analize tehnice1
76Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
77Activităţi de întreţinere corporală1
78Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
79Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
80Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
81Fabricarea articolelor din lemn1
82Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
83Pescuitul1
84Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt, neincluse în alte categorii1
85Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
86Lucrări de construcţii1
87Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
88Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
89Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
90Activităţi de asistenţă spitalicească1
91Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
92Hoteluri1
93Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
94Alte activităţi de telecomunicaţii1
95Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
96Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1