Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sărata Nouă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun22
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor10
5Baruri10
6Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate9
7Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
8Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii7
9Servicii pentru agricultură5
10Transporturi rutiere de mărfuri5
11Servicii de expediere şi transport5
12Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
15Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
17Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
18Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
19Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
20Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
21Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
22Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
23Creşterea animalelor3
24Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii2
25Comerţul cu autovehicule2
26Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune2
27Cultura vegetală2
28Creşterea păsărilor2
29Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
30Restaurante2
31Fabricarea produselor de morărit2
32Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
33Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
34Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
35Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
36Cultura fructelor2
37Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
38Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
39Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
40Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
41Lucrări de construcţii1
42Pescuitul1
43Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt, neincluse în alte categorii1
44Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
45Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
46Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
47Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
48Hoteluri1
49Activităţi de asistenţă spitalicească1
50Alte activităţi de telecomunicaţii1
51Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
52Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
53Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
54Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
55Comerţul cu amănuntul al textilelor1
56Fabricarea produselor de tăiat, a sculelor şi articolelor de fierărie1
57Activităţi fotografice1
58Cultura strugurilor1
59Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
60Repararea tractoarelor agricole1
61Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
62Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
63Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
64Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
65Cultura cartofului şi a materialului săditor1
66Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
67Cultura legumelor şi a seminţelor1
68Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
69Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
70Cultura florilor şi seminceră1
71Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
72Fabricarea produselor din metal pentru construcţii1
73Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
74Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
75Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
76Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt1
77Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
78Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
79Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
80Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
81Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
82Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
83Alte activităţi de servicii individuale1
84Activităţi de creditare1
85Alte transporturi terestre de călători1
86Producţia cărnii de pasăre1
87Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
88Creşterea altor specii de animale1
89Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
90Activităţi de întreţinere corporală1
91Activităţi de testări şi analize tehnice1
92Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
93Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
94Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
95Fabricarea articolelor din lemn1
96Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1