Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
5Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
10Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
11Servicii pentru agricultură3
12Baruri3
13Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
14Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
15Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
16Creşterea păsărilor3
17Transporturi rutiere de mărfuri3
18Cultura vegetală3
19Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
22Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
23Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
24Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
25Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
26Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
27Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
28Creşterea animalelor2
29Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
30Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
31Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
32Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
33Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
34Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
35Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
36Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
37Comerţul cu amănuntul al textilelor1
38Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
39Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
40Producţia cărnii1
41Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
42Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
43Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
44Lucrări de construcţii1
45Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
46Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
47Cultura legumelor şi a seminţelor1
48Exploatări forestiere1
49COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
50Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
51Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
52Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
53Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
54Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
55Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
56Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
57Creşterea bovinelor1
58Producţia cărnii de pasăre1
59Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
60Prelucrarea brută a lemnului1
61Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
62Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
63Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
64Cantine1
65Creşterea altor specii de animale1
66Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
67Comerţul cu amănuntul ambulant1
68Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
69Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
70Fabricarea altor produse alimentare1
71Restaurante1
72Alte transporturi terestre de călători1
73Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1