Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
4Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Baruri3
10Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
11Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
12Creşterea păsărilor3
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
14Cultura vegetală3
15Transporturi rutiere de mărfuri3
16Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
17Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
18Servicii pentru agricultură3
19Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
20Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
22Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
23Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
24Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
25Creşterea animalelor2
26Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
27Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
28Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
29Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
30Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
31Lucrări de construcţii1
32Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
33COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
34Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
35Cultura legumelor şi a seminţelor1
36Exploatări forestiere1
37Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
38Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
39Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
40Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
41Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
42Creşterea bovinelor1
43Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
44Producţia cărnii de pasăre1
45Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
46Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
47Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
48Prelucrarea brută a lemnului1
49Creşterea altor specii de animale1
50Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
51Cantine1
52Comerţul cu amănuntul ambulant1
53Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
54Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
55Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
56Fabricarea altor produse alimentare1
57Restaurante1
58Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
59Alte transporturi terestre de călători1
60Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
61Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
62Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
63Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
64Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
65Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
66Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
67Comerţul cu amănuntul al textilelor1
68Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
69Producţia cărnii1
70Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
71Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
72Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
73Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1