Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
4Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
10Creşterea păsărilor3
11Cultura vegetală3
12Transporturi rutiere de mărfuri3
13Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
14Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
15Servicii pentru agricultură3
16Baruri3
17Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
18Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
19Creşterea animalelor2
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
22Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
24Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
25Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
26Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
27Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
28Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
29Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
30Prelucrarea brută a lemnului1
31Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
32Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
33Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
34Cantine1
35Creşterea altor specii de animale1
36Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
37Comerţul cu amănuntul ambulant1
38Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
39Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
40Restaurante1
41Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
42Fabricarea altor produse alimentare1
43Alte transporturi terestre de călători1
44Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
45Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
46Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
47Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
48Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
49Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
50Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
51Comerţul cu amănuntul al textilelor1
52Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
53Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
54Producţia cărnii1
55Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
56Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
57Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
58Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
59Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
60Lucrări de construcţii1
61Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
62Exploatări forestiere1
63COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
64Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
65Cultura legumelor şi a seminţelor1
66Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
67Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
68Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
69Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
70Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
71Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
72Creşterea bovinelor1
73Producţia cărnii de pasăre1