Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
4Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Baruri3
10Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
11Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
12Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
13Creşterea păsărilor3
14Cultura vegetală3
15Transporturi rutiere de mărfuri3
16Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
17Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
18Servicii pentru agricultură3
19Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
20Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
22Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
23Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
24Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
25Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
26Creşterea animalelor2
27Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
28Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
29Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
30Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
31Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
32Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
33Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
34Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
35Lucrări de construcţii1
36Exploatări forestiere1
37COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
38Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
39Cultura legumelor şi a seminţelor1
40Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
41Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
42Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
43Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
44Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
45Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
46Creşterea bovinelor1
47Producţia cărnii de pasăre1
48Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
49Prelucrarea brută a lemnului1
50Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
51Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
52Cantine1
53Creşterea altor specii de animale1
54Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
55Comerţul cu amănuntul ambulant1
56Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
57Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
58Fabricarea altor produse alimentare1
59Restaurante1
60Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
61Alte transporturi terestre de călători1
62Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
63Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
64Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
65Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
66Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
67Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
68Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
69Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
70Comerţul cu amănuntul al textilelor1
71Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
72Producţia cărnii1
73Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1