Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
4Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
9Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
11Creşterea păsărilor3
12Cultura vegetală3
13Transporturi rutiere de mărfuri3
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
15Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
16Servicii pentru agricultură3
17Baruri3
18Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
19Creşterea animalelor2
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
22Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
24Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
25Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
26Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
27Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
28Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
29Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
30Producţia cărnii de pasăre1
31Prelucrarea brută a lemnului1
32Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
33Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
35Cantine1
36Creşterea altor specii de animale1
37Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
38Comerţul cu amănuntul ambulant1
39Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
40Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
41Restaurante1
42Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
43Fabricarea altor produse alimentare1
44Alte transporturi terestre de călători1
45Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
46Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
47Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
48Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
49Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
50Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
51Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
52Comerţul cu amănuntul al textilelor1
53Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
54Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
55Producţia cărnii1
56Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
57Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
58Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
59Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
60Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
61Lucrări de construcţii1
62Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
63Exploatări forestiere1
64COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
65Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
66Cultura legumelor şi a seminţelor1
67Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
68Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
69Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
70Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
71Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
72Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
73Creşterea bovinelor1