Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
5Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
10Servicii pentru agricultură3
11Baruri3
12Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
13Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
14Creşterea păsărilor3
15Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
16Transporturi rutiere de mărfuri3
17Cultura vegetală3
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
19Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
22Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
23Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
25Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
26Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
27Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
28Creşterea animalelor2
29Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
30Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
31Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
32Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
33Comerţul cu amănuntul al textilelor1
34Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
35Producţia cărnii1
36Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
37Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
38Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
39Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
40Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
41Lucrări de construcţii1
42Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
43Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
44Cultura legumelor şi a seminţelor1
45Exploatări forestiere1
46COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
47Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
48Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
49Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
50Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
51Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
52Creşterea bovinelor1
53Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
54Producţia cărnii de pasăre1
55Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
56Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
57Prelucrarea brută a lemnului1
58Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
59Creşterea altor specii de animale1
60Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
61Cantine1
62Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
63Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
64Comerţul cu amănuntul ambulant1
65Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
66Fabricarea altor produse alimentare1
67Restaurante1
68Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
69Alte transporturi terestre de călători1
70Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
71Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
72Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
73Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1