Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cioreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
2Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate13
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun12
5Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
7Baruri9
8Transporturi rutiere de mărfuri6
9Cultura vegetală6
10Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii5
11COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
12Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
13Alte transporturi terestre de călători4
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
16Comerţul cu amănuntul al textilelor3
17Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
18Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
19Servicii de expediere şi transport3
20Restaurante3
21Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
22Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
23Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
24Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
25Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
26Prelucrarea brută a lemnului2
27Alte activităţi de servicii individuale2
28Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
29Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
30COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
31Cantine2
32Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
33Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
34Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
35Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
36Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
37Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
38Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
39Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
40Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
41Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
42Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
43Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
44Practica medicală1
45Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
46Creşterea animalelor1
47Creşterea bovinelor1
48Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
49Servicii pentru agricultură1
50Fabricarea produselor de morărit1
51Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
52Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
53Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
54Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
55Producţia de filme cinematografice şi video1
56Activităţi referitoare la sănătatea umană1
57Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
58Creşterea păsărilor1
59Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
60Creşterea ovinelor şi caprinelor1
61Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
62Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
63Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
64Producţia altor tipuri de mobilier1
65Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
66Activităţi veterinare1
67Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
68Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
69Alte activităţi recreative1
70Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor1
71Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
72Fabricarea articolelor din lemn1
73ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE1
74Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
75Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
76Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
77Activităţi de concerte1
78Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
79Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
80Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
81Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
82Depozitari1
83Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
84Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
85Construcţii generale de clădiri1
86Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
87Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
88Cultura strugurilor1
89Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
90Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
91Alte lucrări de finisare a construcţiilor1