Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cioreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
2Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate13
4Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
5Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun12
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
7Baruri9
8Transporturi rutiere de mărfuri6
9Cultura vegetală6
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii5
12Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
13Alte transporturi terestre de călători4
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
15Restaurante3
16Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
17Comerţul cu amănuntul al textilelor3
18Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
19Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
20Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
21Servicii de expediere şi transport3
22Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
23Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
24Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
25Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
26Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
27Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
28Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
29Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
30Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
31Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
32Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
33Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
34Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
35Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
36Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
37Prelucrarea brută a lemnului2
38Alte activităţi de servicii individuale2
39Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
40COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
41Cantine2
42Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
43Fabricarea articolelor din lemn1
44ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE1
45Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
46Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
47Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
48Activităţi de concerte1
49Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
50Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
51Depozitari1
52Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
53Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
54Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
55Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
56Construcţii generale de clădiri1
57Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
58Cultura strugurilor1
59Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
60Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
61Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
62Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
63Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
64Creşterea animalelor1
65Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
66Practica medicală1
67Creşterea bovinelor1
68Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
69Servicii pentru agricultură1
70Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
71Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
72Fabricarea produselor de morărit1
73Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
74Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
75Producţia de filme cinematografice şi video1
76Activităţi referitoare la sănătatea umană1
77Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
78Creşterea ovinelor şi caprinelor1
79Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
80Creşterea păsărilor1
81Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
82Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
83Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
84Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
85Activităţi veterinare1
86Producţia altor tipuri de mobilier1
87Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
88Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
89Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
90Alte activităţi recreative1
91Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor1