Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cioreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
2Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate13
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun12
5Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
7Baruri9
8Cultura vegetală6
9Transporturi rutiere de mărfuri6
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii5
12Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
13Alte transporturi terestre de călători4
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
15Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
16Comerţul cu amănuntul al textilelor3
17Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
18Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
19Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
20Servicii de expediere şi transport3
21Restaurante3
22Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
23Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
24Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
25Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
26Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
28Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
29Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
30Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
31Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
32Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
33Prelucrarea brută a lemnului2
34Alte activităţi de servicii individuale2
35Cantine2
36COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
37Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
38Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
39Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
40Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
41Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
42Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
43Construcţii generale de clădiri1
44Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
45Cultura strugurilor1
46Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
47Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
48Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
49Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
50Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
51Creşterea animalelor1
52Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
53Practica medicală1
54Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
55Servicii pentru agricultură1
56Creşterea bovinelor1
57Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
58Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
59Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
60Fabricarea produselor de morărit1
61Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
62Activităţi referitoare la sănătatea umană1
63Producţia de filme cinematografice şi video1
64Creşterea păsărilor1
65Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
66Creşterea ovinelor şi caprinelor1
67Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
68Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
69Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
70Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
71Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
72Activităţi veterinare1
73Producţia altor tipuri de mobilier1
74Alte activităţi recreative1
75Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor1
76Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
77Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
78Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
79Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
80Fabricarea articolelor din lemn1
81ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE1
82Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
83Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
84Activităţi de concerte1
85Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
86Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
87Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
88Depozitari1
89Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
90Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
91Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1