Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cioreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
2Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate13
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun12
5Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
7Baruri9
8Transporturi rutiere de mărfuri6
9Cultura vegetală6
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
11Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii5
12Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
13Alte transporturi terestre de călători4
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
15Restaurante3
16Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
17Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
18Comerţul cu amănuntul al textilelor3
19Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor3
20Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
21Servicii de expediere şi transport3
22Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
23Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
24Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
25Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
26Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
27Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
28Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
29Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
30Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
31Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
32Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
33Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
34Prelucrarea brută a lemnului2
35Alte activităţi de servicii individuale2
36Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
37Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate2
38COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
39Cantine2
40Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
41Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
42Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
43Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
44Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
45Activităţi de concerte1
46Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
47Depozitari1
48Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
49Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
50Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
51Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
52Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
53Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
54Construcţii generale de clădiri1
55Cultura strugurilor1
56Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
57Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
58Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
59Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
60Creşterea animalelor1
61Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
62Practica medicală1
63Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
64Creşterea bovinelor1
65Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
66Servicii pentru agricultură1
67Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
68Fabricarea produselor de morărit1
69Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
70Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
71Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
72Producţia de filme cinematografice şi video1
73Activităţi referitoare la sănătatea umană1
74Creşterea ovinelor şi caprinelor1
75Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
76Creşterea păsărilor1
77Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
78Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
79Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
80Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
81Activităţi veterinare1
82Producţia altor tipuri de mobilier1
83Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
84Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
85Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
86Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
87Alte activităţi recreative1
88Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor1
89Fabricarea articolelor din lemn1
90ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1