Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mileşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate18
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi18
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate14
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
7Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută7
8Baruri5
9Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
10Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
11Transporturi rutiere de mărfuri4
12Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor3
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
14Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
15Fabricarea vinului3
16Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
17Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
18Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
20Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
21Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
22Fabricarea produselor de morărit3
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
24Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
25Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
26Servicii de expediere şi transport2
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
28Apicultura2
29Restaurante2
30Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
31Fabricarea făinii2
32Comerţul cu amănuntul al textilelor2
33Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
34Activităţi recreative2
35Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
36Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
37Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
38Fabricarea articolelor din lemn2
39Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
40Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
41Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
42Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice1
43Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
44Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele1
45Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
46Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
47Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
48Extracţia nisipului şi argilei1
49Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
50Manipulări şi depozitări1
51Producţia de ambalaje din lemn1
52Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele1
53Cultura strugurilor1
54Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
55Producţia de panel din lemn1
56Cultura vegetală1
57Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
58Administrarea imobilelor1
59Producţia de mobilier1
60Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
61Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
62Fabricarea articolelor din hîrtie şi carton1
63Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
64Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
65Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
66Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiele şi paie1
67Alte activităţi recreative1
68Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
69Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
70Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
71Alte transporturi terestre de călători1
72Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
73Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
74Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
75Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
76Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
78Prelucrarea brută a lemnului1
79Activităţi veterinare1
80Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1