Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mileşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate18
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi18
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate14
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
7Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută7
8Baruri5
9Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
10Transporturi rutiere de mărfuri4
11Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
12Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
13Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
14Fabricarea produselor de morărit3
15Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
16Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor3
17COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
18Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
19Fabricarea vinului3
20Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
21Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
22Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
23Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
24Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
25Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
26Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
27Fabricarea articolelor din lemn2
28Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
29Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
30Servicii de expediere şi transport2
31Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
32Apicultura2
33Restaurante2
34Fabricarea făinii2
35Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
36Comerţul cu amănuntul al textilelor2
37Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
38Activităţi recreative2
39Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
40Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
41Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
42Alte activităţi recreative1
43Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
44Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiele şi paie1
45Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
46Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
47Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
48Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
49Alte transporturi terestre de călători1
50Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
51Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
52Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
53Activităţi veterinare1
54Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
55Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
56Prelucrarea brută a lemnului1
57Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
58Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
59Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
61Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele1
62Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
63Extracţia nisipului şi argilei1
64Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
65Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
66Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
67Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele1
68Manipulări şi depozitări1
69Producţia de ambalaje din lemn1
70Cultura strugurilor1
71Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
72Cultura vegetală1
73Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
74Producţia de panel din lemn1
75Administrarea imobilelor1
76Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
77Producţia de mobilier1
78Fabricarea articolelor din hîrtie şi carton1
79Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
80Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1