Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mileşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate18
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi18
3Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun15
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate14
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
7Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută7
8Baruri5
9Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte4
10Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
11Transporturi rutiere de mărfuri4
12Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
13Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor3
14COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
16Fabricarea vinului3
17Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
18Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
19Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
20Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
21Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
22Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
23Fabricarea produselor de morărit3
24Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
25Fabricarea articolelor din lemn2
26Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
27Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare2
28Servicii de expediere şi transport2
29Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
30Restaurante2
31Apicultura2
32Fabricarea făinii2
33Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
34Comerţul cu amănuntul al textilelor2
35Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
36Activităţi recreative2
37Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
38Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
39Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
40Alte transporturi terestre de călători1
41Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
42Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
43Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică1
44Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie1
45Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
46Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
47Prelucrarea brută a lemnului1
48Activităţi veterinare1
49Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
51Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
52Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice1
53Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
54Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
55Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele1
56Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
57Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
58Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
59Extracţia nisipului şi argilei1
60Manipulări şi depozitări1
61Producţia de ambalaje din lemn1
62Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele1
63Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
64Cultura strugurilor1
65Producţia de panel din lemn1
66Cultura vegetală1
67Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
68Administrarea imobilelor1
69Producţia de mobilier1
70Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
71Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
72Fabricarea articolelor din hîrtie şi carton1
73Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
74Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
75Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
76Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiele şi paie1
77Alte activităţi recreative1
78Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
79Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
80Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1