Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Corestăuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
2Servicii de expediere şi transport5
3Cultura vegetală5
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
5Creşterea animalelor5
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
7Servicii pentru agricultură3
8Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
9Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
10Reproducerea înregistrărilor pe suporţi2
11Creşterea bovinelor2
12Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
14Baruri2
15Activităţi veterinare2
16Prelucrarea şi conservarea cartofului2
17Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
19Alte activităţi de servicii individuale2
20Comerţul cu autovehicule2
21Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
22Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
23Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
24Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
25Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
26Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
27Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
28Comerţul cu amănuntul al textilelor1
29Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
30COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
31Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
32Transporturi rutiere de mărfuri1
33Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
34Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
35Activităţi de creditare1
36Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
37Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
38Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
39Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
40Restaurante1
41Alte lucrări de construcţii1
42Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
43Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
44Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
45Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
46Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
47Alte transporturi terestre de călători1
48Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1