Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Corestăuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun5
3Creşterea animalelor5
4Servicii de expediere şi transport5
5Cultura vegetală5
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
7Servicii pentru agricultură3
8Activităţi veterinare2
9Prelucrarea şi conservarea cartofului2
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
11Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
12Comerţul cu autovehicule2
13Alte activităţi de servicii individuale2
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
15Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
16Reproducerea înregistrărilor pe suporţi2
17Creşterea bovinelor2
18Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
19Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
20Baruri2
21Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
22Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
23Activităţi de creditare1
24Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
25Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale1
26Restaurante1
27Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
28Alte lucrări de construcţii1
29Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
30Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
31Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
32Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
33Alte transporturi terestre de călători1
34Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
35Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
36Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
37Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
38Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
39Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
40Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
41Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
42Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
43Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
44COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
45Comerţul cu amănuntul al textilelor1
46Transporturi rutiere de mărfuri1
47Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
48Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1