Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ciocîlteni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun22
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri17
3Servicii de expediere şi transport12
4Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
5COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
6Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută7
7Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă7
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate7
9Transporturi rutiere de mărfuri7
10Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi6
11Cultura vegetală6
12Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun6
13Baruri6
14Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele5
15Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
16Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
17Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei5
18Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
19Alte transporturi terestre de călători3
20Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice3
21Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
22Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice3
23Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou3
24Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)3
25Creşterea animalelor3
26Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
27Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
28Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
29Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
30Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii2
31Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
32Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
33Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
34Restaurante2
35Alte activităţi recreative2
36Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate2
37Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
38Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor2
39Producţia de ambalaje din lemn2
40Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
41Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
42Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc2
43Fabricarea produselor de morărit2
44Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
45Alte activităţi de servicii individuale2
46Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
47Creşterea bovinelor2
48Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
49Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
50Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
51Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate1
52Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
53Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
54Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
55Reparaţii de bijuterii1
56Pregătirea terenului pentru construcţii1
57Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
58Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie1
59Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
61Creşterea păsărilor1
62Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire1
63Producţia de filme cinematografice şi video1
64Alte activităţi de asistenţă medicală1
65Prelucrarea datelor1
66Alte activităţi de expediere şi transport1
67Hoteluri1
68Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii1
69Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
70Cultura fructelor1
71Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
72Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
73Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase1
74Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
75Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
76Publicitate1
77Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
78Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate1
79Activităţi veterinare1
80Comerţul cu amănuntul ambulant1
81Lucrări de finisare a construcţiilor1
82Fabricarea altor articole din lemn1
83Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
84Comerţul cu amănuntul al textilelor1
85Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
86Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
87Practica stomatologică1
88Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei, cu excepţia articolelor de tricotaje şi de ciorăpărie1
89Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor1
90Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
91Activităţi legate de băncile de date1
92Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
93Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile1
94Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate1
95Activităţi de întreţinere corporală1
96Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
97Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
98Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
99Cultura legumelor şi a seminţelor1
100Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
1 - 100 din 134 Inainte >