Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Pelinia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte29
2Transporturi rutiere de mărfuri27
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
4Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe22
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
6Baruri17
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE16
8Restaurante14
9Întreţinerea şi repararea autovehiculelor12
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate11
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor10
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
13Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate9
14Servicii de expediere şi transport9
15Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar9
16Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne8
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere8
18Fabricarea produselor de morărit7
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii7
20Servicii pentru agricultură6
21Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete6
22Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne6
23Creşterea animalelor5
24Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate5
25Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor4
26Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
27Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
28Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun4
29Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată4
30Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
31Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
32Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte3
33Creşterea bovinelor3
34Cultura vegetală3
35Depozitari3
36Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare3
37Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule3
38Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
39Alte transporturi terestre de călători3
40Comerţul cu amănuntul ambulant3
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
42Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars3
43Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor3
44Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
45Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
46Captarea, epurarea şi distribuţia apei3
47Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor2
48Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
49Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
50Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
51Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
52Alte activităţi de expediere şi transport2
53Alte activităţi recreative2
54Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
55Extracţia nisipului şi argilei2
56Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
57Activităţi de întreţinere corporală2
58Cultura florilor şi seminceră2
59Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine2
60Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine2
61Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
62Comerţul cu amănuntul al textilelor2
63Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
64Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
65Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
66Alte activităţi de servicii individuale2
67Creşterea păsărilor2
68Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine2
69Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
70Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice2
71Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
72Cultura fructelor2
73Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
74Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice2
75Cantine2
76Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
77Reparaţii de încălţăminte2
78Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii2
79Fabricarea vinului1
80Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
81Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
82Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
83Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
84Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
85Producţia de ambalaje din lemn1
86Lucrări de construcţii1
87Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
88Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
89Creşterea ovinelor şi caprinelor1
90Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
91Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
92Închirierea autoturismelor1
93Distribuţia de filme cinematografice şi video1
94Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
95Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
96Activităţi de întreţinere corporală1
97Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
98Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate1
99Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
100Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
1 - 100 din 169 Inainte >