Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Pelinia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte29
2Transporturi rutiere de mărfuri27
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe22
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
6Baruri17
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE16
8Restaurante14
9Întreţinerea şi repararea autovehiculelor12
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate11
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor10
12Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate9
13Servicii de expediere şi transport9
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar9
15Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
16Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne8
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere8
18Fabricarea produselor de morărit7
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii7
20Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete6
21Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne6
22Servicii pentru agricultură6
23Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate5
24Creşterea animalelor5
25Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun4
26Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
27Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată4
28Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor4
29Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră4
30Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor4
31Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule3
32Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
33Alte transporturi terestre de călători3
34Comerţul cu amănuntul ambulant3
35Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars3
36Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
37Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
38Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor3
39Captarea, epurarea şi distribuţia apei3
40Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
42Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte3
43Creşterea bovinelor3
44Depozitari3
45Cultura vegetală3
46Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare3
47Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine2
48Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
49Creşterea păsărilor2
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine2
51Comerţul cu amănuntul al textilelor2
52Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale2
53Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
54Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
55Alte activităţi de servicii individuale2
56Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
57Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice2
58Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
59Cultura fructelor2
60Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
61Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice2
62Cantine2
63Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
64Reparaţii de încălţăminte2
65Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii2
66Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
67Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor2
68Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
69Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
70Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
71Alte activităţi recreative2
72Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct2
73Extracţia nisipului şi argilei2
74Alte activităţi de expediere şi transport2
75Activităţi de întreţinere corporală2
76Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
77Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine2
78Cultura florilor şi seminceră2
79Fabricarea preparatelor farmaceutice1
80Comerţul cu amănuntul al mobilei1
81Comerţul cu ridicata al echipamentului sanitar1
82Producerea ouălor1
83Manipulări1
84Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
85Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
86Creşterea cabalinelor1
87Cultura legumelor şi a seminţelor1
88Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
89Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
90Activitatea şcolilor de conducere1
91Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
92Comerţul cu amănuntul al aparatelor de radio şi televiziune1
93Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
94Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
95Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii1
96Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
97Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
98Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală1
99Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
100Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
1 - 100 din 169 Inainte >