Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Copăceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte24
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei12
5Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar12
7Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei11
8Baruri10
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
10Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
11Transporturi rutiere de mărfuri9
12Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
13Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
14Servicii pentru agricultură8
15Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele7
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
17Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment5
18Comerţul cu amănuntul al textilelor4
19Alte servicii în creşterea producţiei agricole4
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
21Creşterea animalelor4
22Cultura vegetală4
23Servicii de expediere şi transport4
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
26Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
27Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice3
28Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
29Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
30Comerţul cu amănuntul al carburanţilor3
31COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
32Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
33Alte transporturi terestre de călători3
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
35Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
36Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
37Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
38Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
39Alte activităţi de servicii individuale2
40Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
41Practica medicală2
42Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
43Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
44Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
45Fabricarea produselor de morărit2
46Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
47Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
48Comerţul cu amănuntul ambulant2
49Activităţi veterinare2
50Alte activităţi de asistenţă medicală2
51Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
52Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire2
53Alte activităţi recreative2
54Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
55Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
56Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
57VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
58Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
59Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
60Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
61Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
62Activităţi de secretariat şi traducere1
63Depozitari1
64Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
65Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)1
66Creşterea ovinelor şi caprinelor1
67Hoteluri1
68Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile1
69Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
70Fabricarea diferitelor articole din lemn1
71Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
72Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
73Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
74Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
75Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
76Alte activităţi sportive1
77Fabricarea cărămizilor din silicaţi1
78Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
79Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
80Fabricarea crupelor1
81Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
82Fabricarea îngheţatei1
83Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
84Producţia de mobilier1
85Fabricarea altor articole1
86Fabricarea produselor ceramice refractare1
87Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
88Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
89Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
90COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
91Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
92Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
93Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
94Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
95Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
96Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
97Pregătirea fibrelor din lina pieptănată1
98Cultura fructelor1
99Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
100Creşterea cabalinelor1
1 - 100 din 123 Inainte >