Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Copăceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte24
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar12
5Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei12
6Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
7Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei11
8Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
9Baruri10
10Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
11Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
13Transporturi rutiere de mărfuri9
14Servicii pentru agricultură8
15Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele7
16Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment5
17Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
18Comerţul cu amănuntul al textilelor4
19Alte servicii în creşterea producţiei agricole4
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
21Creşterea animalelor4
22Cultura vegetală4
23Servicii de expediere şi transport4
24Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
25Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
26Comerţul cu amănuntul al carburanţilor3
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
28Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
29Alte transporturi terestre de călători3
30Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
32Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice3
33Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
34Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
35Fabricarea produselor de morărit2
36Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
37Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
38Activităţi veterinare2
39Alte activităţi de asistenţă medicală2
40Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
41Comerţul cu amănuntul ambulant2
42Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire2
43Alte activităţi recreative2
44Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
45Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
46Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
47Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
48Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
49Practica medicală2
50Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
51Alte activităţi de servicii individuale2
52Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
53Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
54Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
55Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
56Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
57COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
58Fabricarea produselor ceramice refractare1
59Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
60Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
61Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
62Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
63Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
64Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
65Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
66Creşterea cabalinelor1
67Transporturi cu autobuze1
68Pregătirea fibrelor din lina pieptănată1
69Cultura fructelor1
70Exploatări forestiere1
71Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
72Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
73Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
74Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
75Comerţul cu autovehicule1
76Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
77Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
78Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
79Activităţi de întreţinere corporală1
80Fabricarea betonului1
81Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
82Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
83Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
84Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
85Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
86Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
87Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive1
88Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
89Activităţi de asistenţă spitalicească1
90Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
91Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
92Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
93VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
94Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
95Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
96Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
97Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
98Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
99Activităţi de secretariat şi traducere1
100Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
1 - 100 din 123 Inainte >