Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Copăceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte24
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar12
5Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei12
6Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
7Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei11
8Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
9Baruri10
10Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
11Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
13Transporturi rutiere de mărfuri9
14Servicii pentru agricultură8
15Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele7
16Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment5
17Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
18Comerţul cu amănuntul al textilelor4
19Alte servicii în creşterea producţiei agricole4
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
21Creşterea animalelor4
22Servicii de expediere şi transport4
23Cultura vegetală4
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
25Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
26Comerţul cu amănuntul al carburanţilor3
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
28Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
29Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
30Alte transporturi terestre de călători3
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
32Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice3
33Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
34Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
35Fabricarea produselor de morărit2
36Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
37Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
38Comerţul cu amănuntul ambulant2
39Activităţi veterinare2
40Alte activităţi de asistenţă medicală2
41Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
42Alte activităţi recreative2
43Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire2
44Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
45Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
46Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
47Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
48Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
49Alte activităţi de servicii individuale2
50Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
51Practica medicală2
52Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
53Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
54COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
55Fabricarea produselor ceramice refractare1
56Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
57Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
58Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
59Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
60Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
61Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
62Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
63Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
64Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
65Transporturi cu autobuze1
66Pregătirea fibrelor din lina pieptănată1
67Cultura fructelor1
68Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
69Creşterea cabalinelor1
70Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
71Exploatări forestiere1
72Comerţul cu autovehicule1
73Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
74Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
75Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
76Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
77Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
78Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
79Activităţi de întreţinere corporală1
80Fabricarea betonului1
81Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
82Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
83Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
84Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
85Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive1
86Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
87Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
88Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
89Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
90Activităţi de asistenţă spitalicească1
91Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
92VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
93Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
94Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
95Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
96Activităţi de secretariat şi traducere1
97Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
98Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
99Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
100Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
1 - 100 din 123 Inainte >