Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Copăceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte24
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
4Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei12
5Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar12
7Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei11
8Baruri10
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi10
10Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
11Transporturi rutiere de mărfuri9
12Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
13Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă9
14Servicii pentru agricultură8
15Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele7
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
17Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment5
18Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
19Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
20Comerţul cu amănuntul al textilelor4
21Alte servicii în creşterea producţiei agricole4
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
23Creşterea animalelor4
24Cultura vegetală4
25Servicii de expediere şi transport4
26Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
27Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice3
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
29Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
30Comerţul cu amănuntul al carburanţilor3
31COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
32Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
33Alte transporturi terestre de călători3
34Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
35Alte activităţi recreative2
36Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire2
37Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
38Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
39Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
40Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
41Practica medicală2
42Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
43Alte activităţi de servicii individuale2
44Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
45Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
46Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
47Fabricarea produselor de morărit2
48Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
49Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
50Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată2
51Comerţul cu amănuntul ambulant2
52Activităţi veterinare2
53Alte activităţi de asistenţă medicală2
54Activităţi de asistenţă spitalicească1
55Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
56Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
57Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
58VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ1
59Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei1
60Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
61Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
62Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
63Activităţi de secretariat şi traducere1
64Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
65Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
66Creşterea ovinelor şi caprinelor1
67Depozitari1
68Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
69Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)1
70Fabricarea diferitelor articole din lemn1
71Hoteluri1
72Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile1
73Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
74Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
75Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
76Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
77Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
78Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
79Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
80Fabricarea crupelor1
81Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
82Alte activităţi sportive1
83Fabricarea cărămizilor din silicaţi1
84Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
85Producţia de mobilier1
86Fabricarea altor articole1
87Fabricarea îngheţatei1
88Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
89Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere1
90Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
91Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
92COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
93Fabricarea produselor ceramice refractare1
94Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
95Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei1
96Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
97Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
98Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
99Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
100Creşterea cabalinelor1
1 - 100 din 123 Inainte >