Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Prepeliţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte14
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun11
5Baruri9
6Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei8
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
8Transporturi rutiere de mărfuri7
9Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
10Alte activităţi recreative5
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
12Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
15Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
16Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
17Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
18Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
19Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
20Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
21Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
22Creşterea animalelor2
23Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
24Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
25Activităţi veterinare2
26Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
27Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne2
28Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
29Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
30Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
31Lucrări de tîmplărie2
32Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
33Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune2
34Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
35Exploatări forestiere2
36Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
37Cultura vegetală2
38Silvicultura1
39Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
40Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
41Activităţi de întreţinere corporală1
42Servicii pentru agricultură1
43Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
44Finisarea ţesăturilor1
45Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
46Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
47Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
48Alte activităţi sportive1
49Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
50Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
51Fabricarea articolelor din lemn1
52Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
53Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
54Alte specializări în cultura plantelor1
55Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
56Activităţi de concerte1
57Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
58Operaţiuni de mecanică generală1
59Activităţi de creditare1
60Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
61AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
62Servicii de expediere şi transport1
63Închirierea autoturismelor1
64Comerţul cu autovehicule1
65Activităţi ale sălilor de spectacole1
66Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
67Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
68Organizarea activităţilor de transport1
69Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
70Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
71Comerţul cu amănuntul al textilelor1
72Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
73Creşterea altor specii de animale1
74Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
75Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
76Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
77Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
78Cultura fructelor1
79Cultura strugurilor1
80Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
81Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
82Fabricarea altor articole din metal1
83Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
84Extracţia nisipului şi pietrişului1
85Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
86Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
87Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
88Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
89Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
90Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
91Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
92Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
93Alte activităţi de spectacole şi recreative1