Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Prepeliţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte14
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun11
5Baruri9
6Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei8
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
8Transporturi rutiere de mărfuri7
9Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
10Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
11Alte activităţi recreative5
12Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
15Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
16Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
17Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
18Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
19Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
20Exploatări forestiere2
21Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
22Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
23Cultura vegetală2
24Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
25Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
26Creşterea animalelor2
27Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
28Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
29Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
30Activităţi veterinare2
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
32Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne2
33Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
34Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
35Lucrări de tîmplărie2
36Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
37Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune2
38Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
39Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
40Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
41Extracţia nisipului şi pietrişului1
42Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
43Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
44Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
45Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
46Alte activităţi de spectacole şi recreative1
47Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
48Activităţi de întreţinere corporală1
49Servicii pentru agricultură1
50Silvicultura1
51Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
52Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
53Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
54Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
55Finisarea ţesăturilor1
56Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
57Alte activităţi sportive1
58Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
59Fabricarea articolelor din lemn1
60Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
61Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
62Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
63Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
64Activităţi de concerte1
65Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
66Alte specializări în cultura plantelor1
67Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
68Activităţi de creditare1
69Operaţiuni de mecanică generală1
70Închirierea autoturismelor1
71Comerţul cu autovehicule1
72Activităţi ale sălilor de spectacole1
73Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
74AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
75Servicii de expediere şi transport1
76Organizarea activităţilor de transport1
77Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
78Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
79Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
80Comerţul cu amănuntul al textilelor1
81Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
82Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
83Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
84Creşterea altor specii de animale1
85Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
86Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
87Cultura fructelor1
88Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
89Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
90Cultura strugurilor1
91Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
92Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
93Fabricarea altor articole din metal1