Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Prepeliţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte14
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun11
5Baruri9
6Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei8
7Transporturi rutiere de mărfuri7
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
9Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
10Alte activităţi recreative5
11Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
12Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
13Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
14COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
15Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
16Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
17Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
18Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
19Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
20Creşterea animalelor2
21Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
22Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
23Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
24Activităţi veterinare2
25Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne2
27Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
28Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
29Lucrări de tîmplărie2
30Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune2
31Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
32Exploatări forestiere2
33Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
34Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
35Cultura vegetală2
36Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
37Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
38Fabricarea articolelor din lemn1
39Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
40Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
41Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
42Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
43Activităţi de concerte1
44Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
45Alte specializări în cultura plantelor1
46Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
47Activităţi de creditare1
48Operaţiuni de mecanică generală1
49Închirierea autoturismelor1
50Comerţul cu autovehicule1
51Activităţi ale sălilor de spectacole1
52Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
53AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
54Servicii de expediere şi transport1
55Organizarea activităţilor de transport1
56Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
57Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
58Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
59Comerţul cu amănuntul al textilelor1
60Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
61Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
62Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
63Creşterea altor specii de animale1
64Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
65Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
66Cultura fructelor1
67Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
68Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
69Cultura strugurilor1
70Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
71Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
72Fabricarea altor articole din metal1
73Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
74Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
75Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
76Extracţia nisipului şi pietrişului1
77Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
78Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
79Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
80Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
81Alte activităţi de spectacole şi recreative1
82Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
83Activităţi de întreţinere corporală1
84Servicii pentru agricultură1
85Silvicultura1
86Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
87Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
88Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
89Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
90Finisarea ţesăturilor1
91Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
92Alte activităţi sportive1
93Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1