Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Prepeliţa

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte14
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi12
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun11
5Baruri9
6Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei8
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
8Transporturi rutiere de mărfuri7
9Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
11Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră5
12Alte activităţi recreative5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE4
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
15Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
16Închirierea bunurilor imobiliare proprii3
17Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage3
18Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
19Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
20Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
21Lucrări de tîmplărie2
22Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
23Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune2
24Exploatări forestiere2
25Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
26Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
27Cultura vegetală2
28Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
29Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
30Creşterea animalelor2
31Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate2
32Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
33Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri2
34Activităţi veterinare2
35Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
36Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
37Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne2
38Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
39Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe1
40Cultura fructelor1
41Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
42Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
43Cultura strugurilor1
44Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
45Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte1
46Fabricarea altor articole din metal1
47Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
48Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
49Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
50Extracţia nisipului şi pietrişului1
51Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
52Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
53Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
54Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
55Alte activităţi de spectacole şi recreative1
56Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
57Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
58Activităţi de întreţinere corporală1
59Servicii pentru agricultură1
60Silvicultura1
61Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
62Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
63Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
64Finisarea ţesăturilor1
65Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
66Alte activităţi sportive1
67Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
68Fabricarea articolelor din lemn1
69Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
70Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
71Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
72Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
73Activităţi de concerte1
74Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii1
75Alte specializări în cultura plantelor1
76Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
77Activităţi de creditare1
78Operaţiuni de mecanică generală1
79Închirierea autoturismelor1
80Comerţul cu autovehicule1
81Activităţi ale sălilor de spectacole1
82Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
83AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
84Servicii de expediere şi transport1
85Organizarea activităţilor de transport1
86Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
87Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
88Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
89Comerţul cu amănuntul al textilelor1
90Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
91Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
92Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor1
93Creşterea altor specii de animale1