Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Octeabriscoe

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun4
5Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi3
6Cultura vegetală3
7Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
8Transporturi rutiere de mărfuri2
9Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
10Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic2
11Servicii de expediere şi transport2
12Baruri2
13Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
14Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
15Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice2
16Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
17Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
18Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
19Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
20Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
21Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
22Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
23Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
24Activităţi veterinare1
25Activităţi de întreţinere corporală1
26Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
27Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
28Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
29Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
30Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
31Creşterea bovinelor1
32Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
33Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
34Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
35Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
36Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
37Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii1
38COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
39Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
40Alte tipuri de comerţ cu ridicata1