Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Zubreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun21
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
4Cultura vegetală9
5Transporturi rutiere de mărfuri9
6Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
7Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte8
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
9Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun7
10Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
11Servicii de expediere şi transport5
12Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
13COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
14Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
15Baruri5
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine4
17Cultura fructelor4
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate4
19Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale4
20Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
21Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
22Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie3
23Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule3
24Comerţul cu autovehicule3
25Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice3
26Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei3
27Producţia de mobilier3
28Creşterea animalelor3
29Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
30Producţia cărnii2
31Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
32Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii2
33Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
34Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor2
35Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
36Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine2
37Alte servicii în creşterea producţiei agricole2
38Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
39Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri2
40Practica medicală2
41Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic2
42Creşterea bovinelor2
43Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
44Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului2
45Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
46Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent2
47Restaurante2
48Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
49Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor2
50Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
51Întreţinerea şi repararea autovehiculelor2
52Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
53Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare2
54Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
55Cultura strugurilor2
56Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
57Producţia de ambalaje din lemn2
58Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
59Cultura legumelor şi a seminţelor2
60Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei2
61Alte transporturi terestre de călători1
62Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
63Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
64Cantine1
65Lucrări de tîmplărie1
66Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
67Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
68Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
69Activităţi fotografice1
70Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii1
71Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
72Comerţul cu amănuntul al mobilei1
73Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană1
74Producţia mobilierului pentru bucătărie1
75Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
76Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
77Comerţul cu ridicata al resturilor, deşeurilor şi materialelor recuperabile1
78Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
79Fabricarea cărămizilor din silicaţi1
80Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
81Apicultura1
82Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
83Producţia altor tipuri de mobilier1
84Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
85Fabricarea preparatelor farmaceutice1
86Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
87Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru industria extractiva şi pentru construcţii1
88Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
89Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
90Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
91Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
92Fabricarea făinii1
93Alte activităţi recreative1
94Fabricarea articolelor din lemn1
95Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
96Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
97Închirierea autoturismelor1
98Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
99Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune1
100Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
1 - 100 din 146 Inainte >