Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Olişcani

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun30
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe14
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri14
4Transporturi rutiere de mărfuri13
5Cultura vegetală10
6Întreţinerea şi repararea autovehiculelor8
7Baruri8
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar8
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate8
10Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi7
11Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun7
12Servicii de expediere şi transport6
13Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
14COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE6
15Activităţi de consultare pentru afaceri şi management5
16Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută5
17Servicii pentru agricultură5
18Alte transporturi terestre de călători5
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
20Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
21Publicitate3
22Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
23Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos3
24Restaurante3
25Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine3
26Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor3
27Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
28Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
29Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
30Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
31Lucrări de finisare a construcţiilor2
32Activităţi de întreţinere corporală2
33Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor2
34Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
35Hoteluri2
36Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor2
37COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
38Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)2
39Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
40Alte activităţi recreative2
41Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
42Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc2
43Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
44Creşterea animalelor2
45Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
46Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
47Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
48Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor2
49Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
50Cultura fructelor2
51Alte activităţi legate de tehnica de calcul2
52Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
53Producţia cărnii2
54Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
55Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)2
56Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
57Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
58Producţia de filme cinematografice şi video2
59Cantine1
60Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
61Activităţi legate de băncile de date1
62Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
63Fabricarea altor articole din lemn1
64Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
65Fabricarea calculatoarelor şi altor echipamente electronice pentru prelucrarea informaţiei1
66Fabricarea încălţămintei1
67Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
68Creşterea altor specii de animale1
69Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
70Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor1
71Fabricarea articolelor decorative din lemn1
72Lucrări de construcţii1
73Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
74Distribuţia şi comercializarea combustibilului gazos prin conducte1
75Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
76Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
77Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
78Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
79Repararea echipamentelor de comunicaţii1
80Alte lucrări de construcţii1
81Tipărire şi activităţi anexe1
82Comerţul cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice1
83Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
84Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
85Fabricarea produselor de morărit1
86Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie1
87Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
88Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
89Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
90Practica medicală1
91Editarea revistelor şi periodicelor1
92Lucrări de tencuire1
93Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
94Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
95Fabricarea construcţiilor din metal1
96Activităţi ale centrelor de informare telefonică1
97Cultura bostănoasilor şi a seminţelor1
98Activităţi fotografice1
99Activităţi de pompe funebre şi servicii similare1
100Editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii1
1 - 100 din 142 Inainte >