Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Antoneşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun17
2Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii15
3Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă11
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar8
5Cultura vegetală6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
8Baruri5
9Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
10Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
11Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
12Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic4
13Servicii pentru agricultură4
14Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
15Transporturi rutiere de mărfuri3
16Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute3
17Creşterea animalelor3
18Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
19Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
20Publicitate3
21Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
22Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
23Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
24Cultura strugurilor2
25Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
26Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice2
27Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
28Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
29Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
30Prelucrarea brută a lemnului2
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
32Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
33Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
34Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
35Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
36COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
37Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
38Creşterea păsărilor2
39Servicii de expediere şi transport2
40Fabricarea produselor de morărit1
41Creşterea păsărilor1
42Activităţi veterinare1
43Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
44Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
45Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate1
46Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
47Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
48Creşterea bovinelor de lapte1
49Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
50Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
51Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii1
52Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate1
53Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum1
54Fabricarea produselor lactate1
55Activităţi fotografice1
56Comerţul cu autovehicule1
57Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
58Lucrări de terasament1
59Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
60Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
61Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
62Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
63Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
64Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate1
65Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
66Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
67Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală1
68Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
69Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate1
70Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
71Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
72Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
73Creşterea porcinelor1
74Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
75Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou1
76Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
77Activităţi de creditare1
78Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
79Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate1
80Depozitari1
81Comerţul cu ridicata al produselor chimice1
82Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
83Activităţi cinematografice şi video1
84Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
85Cultura legumelor şi a seminţelor1
86Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
87Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
88Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
89Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
90Fabricarea articolelor din lemn1
91Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
92Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
93Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate1
94Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
95Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
96Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
97Pescuitul în ape dulci1
98Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
99Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
100Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
1 - 100 din 103 Inainte >