Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Purcari

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun17
2Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii15
3Servicii de expediere şi transport7
4Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe7
5Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi6
6Cultura vegetală6
7Baruri6
8Fabricarea vinului6
9Cultura strugurilor5
10Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă5
11Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor4
12Alte transporturi terestre de călători4
13Servicii pentru agricultură4
14Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
16Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
17Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate3
18Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
19Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate2
21Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
22Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
23Comerţul cu amănuntul al mobilei2
24Activităţi de testări şi analize tehnice2
25Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
26Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
27Transporturi rutiere de mărfuri2
28Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
29Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor2
30Activităţi de ambalare2
31Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
32COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
33Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
34Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
35Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor2
36Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
37Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
38Producţia de mobilier2
39Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
40Cantine1
41Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent1
42Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
43Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
44Cultivarea strugurilor1
45Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
46Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
47Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1
48Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)1
49Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
50Fabricarea condimentelor şi mirodeniilor1
51Restaurante1
52Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor1
53Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
54Lucrări de terasament1
55Activităţi de postă electronică1
56Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
57Activităţi după recoltare1
58Silvicultura şi exploatări forestiere1
59Activităţi de creditare1
60Activităţi recreative1
61Cultivarea plantelor pentru înmulţire1
62Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
63Activităţi veterinare1
64Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
65Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii1
66Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
67Hoteluri1
68Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase1
69Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
70Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
71Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
72Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
73Cultura fructelor1
74Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1
75Cultivarea altor plante din culturi nepermanente1
76Comerţul cu ridicata al construcţiilor prefabricate, al structurilor şi pieselor din metal pentru construcţii1
77Construcţii de gospodărire a apelor1
78Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
79Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării1
80Creşterea păsărilor1
81Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
82Lucrări de tîmplărie1
83Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
84Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
85Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare1
86Activităţi de întreţinere corporală1
87Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
88Fabricarea făinii1
89Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală1
90Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
92Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete1
93Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
94Activităţi de curier1
95Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte1
96Creşterea animalelor1
97Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi1
98Fabricarea articolelor din lemn1
99Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
100Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1