Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Tudora

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun25
2Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă13
3Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii12
4Baruri7
5Întreţinerea şi repararea autovehiculelor7
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
7Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri5
8Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
9Transporturi rutiere de mărfuri5
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Cultura fructelor4
12Creşterea animalelor4
13Depozitari4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule4
16Servicii de expediere şi transport4
17Alte tipuri de comerţ cu ridicata4
18Servicii pentru agricultură4
19Cultura vegetală4
20Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic4
21Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
22Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
23Cultura strugurilor3
24Pescuitul3
25Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct3
26Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio3
27Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii3
28Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor3
29Fabricarea vinului2
30Alte transporturi terestre de călători2
31Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
32Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
33Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
34Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
35Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
36Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
37COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
38Cultura legumelor şi a seminţelor2
39Comerţul cu amănuntul ambulant2
40Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
41Creşterea producţiei de pepinieră2
42Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
43Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc2
44Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun2
45Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
46Restaurante1
47Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
48Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
49Activităţi de ambalare1
50Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt1
51Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
52SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE1
53Comerţul cu amănuntul al mobilei1
54Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
55Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum1
56Activităţi de întreţinere corporală1
57Alte activităţi de servicii individuale1
58Utilarea clădirilor1
59Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
60Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
61Alte activităţi anexe transporturilor terestre1
62Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
63Exploatări forestiere1
64Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiele şi paie1
65Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
66Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
67Activităţi veterinare1
68Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
69Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
70Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
71Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
72Cultura florilor şi seminceră1
73Creşterea altor specii de animale1
74Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate1
75Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
76Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
77Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
78Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
79Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
80Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
81Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate1
82Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
83Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
84Hoteluri1
85Extracţia nisipului şi pietrişului1
86Prepararea sucurilor din fructe şi legume1
87Comerţ cu ridicata nespecializat1
88Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte1
89Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic1
90Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
91Comerţul cu ridicata al construcţiilor prefabricate, al structurilor şi pieselor din metal pentru construcţii1
92Fabricarea altor articole din metal1
93Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
94Activităţi juridice1
95Alte activităţi recreative1
96Alte activităţi anexe transporturilor1
97Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
98Economia vînatului1
99Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate1
100Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
1 - 100 din 112 Inainte >